LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 2
  • 119
  • 210,183
Hiển thị
  24/05/2017

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (3)

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Trợ từ ngữ khí cuối câu.

  22/05/2017

Bài tập sắp xếp từ thành câu (3)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Trợ từ ngữ khí.

  18/05/2017

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (3)

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Trợ từ ngữ khí cuối câu.

  15/05/2017

Bài tập sửa câu sai (3)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Trợ từ ngữ khí cuối câu .

  08/05/2017

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (2)

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Cụm từ cố định.

  07/05/2017

Bài tập sắp xếp từ thành câu (2)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Cụm từ cố định.

  05/05/2017

Bài tập đọc hiểu HSK (6)

Bài tập đọc hiểu HSK cho các bạn đang học triếng Trung ở trình độ trung cấp trở lên.

  04/05/2017

Bài tập chọn câu đúng sai (1)

Củng cố ngữ pháp tiếng Trung bằng cách làm bài tập Chọn câu đúng sai.

  02/05/2017

Bài tập sửa câu sai (2)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Cụm từ cố định.

  01/05/2017

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (6)

Tự học tiếng Trung online, ôn thi HSK với bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK sau.