LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 4
  • 641
  • 353,002
Hiển thị
  13/08/2017

Hoàn thành câu (7)

Học tiếng Trung với bài tập HSK hoàn thành câu:Bổ ngữ kết quả, Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ số lượng.

  05/08/2017

Bài tập sắp xếp từ thành câu (7)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ kết quả, Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ số lượng.

  02/08/2017

Bài tập sắp xếp từ thành câu (6)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Trạng ngữ.

  28/07/2017

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (6)

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Trạng ngữ.

  26/07/2017

Bài tập sửa câu sai (6)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Trạng ngữ.

  19/07/2017

Bài tập sắp xếp từ thành câu (5)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Cách đặt câu hỏi.

  17/07/2017

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (8)

Tự học tiếng Trung online, ôn thi HSK với bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK sau.

  13/07/2017

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (5)

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Cách đặt câu hỏi.

  10/07/2017

Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (2)

Với 3 bài tập 25 câu sẽ giúp bạn ôn sâu nhớ chắc 12 từ vựng HSK.

  04/07/2017

Bài tập sửa câu sai (5)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Cách đặt câu hỏi.