LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 831
  • 595,003
Hiển thị
  25/08/2017

Bài tập đọc hiểu HSK (8)

Bài tập đọc hiểu HSK trình độ trung cấp trở lên

  24/08/2017

Bài tập sửa câu sai (8)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ trình độ và Bổ ngữ trạng thái..

  22/08/2017

Bài tập điền từ vào chỗ trống (7)

Học nhanh 10 từ tiếng Trung bằng bài tập điền từ vào chỗ trống.

  17/08/2017

Bài tập sửa câu sai (7)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ kết quả, Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ số lượng.

  13/08/2017

Hoàn thành câu (7)

Học tiếng Trung với bài tập HSK hoàn thành câu:Bổ ngữ kết quả, Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ số lượng.

  05/08/2017

Bài tập sắp xếp từ thành câu (7)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ kết quả, Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ số lượng.

  02/08/2017

Bài tập sắp xếp từ thành câu (6)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Trạng ngữ.

  28/07/2017

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (6)

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Trạng ngữ.

  26/07/2017

Bài tập sửa câu sai (6)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Trạng ngữ.

  19/07/2017

Bài tập sắp xếp từ thành câu (5)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Cách đặt câu hỏi.