LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 982
  • 796,840
Hiển thị
  19/07/2017

Bài tập sắp xếp từ thành câu (5)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Cách đặt câu hỏi.

  17/07/2017

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (8)

Tự học tiếng Trung online, ôn thi HSK với bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK sau.

  13/07/2017

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (5)

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Cách đặt câu hỏi.

  10/07/2017

Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (2)

Với 3 bài tập 25 câu sẽ giúp bạn ôn sâu nhớ chắc 12 từ vựng HSK.

  04/07/2017

Bài tập sửa câu sai (5)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Cách đặt câu hỏi.

  30/06/2017

Bài tập sắp xếp từ thành câu (4)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Định ngữ.

  27/06/2017

Bài tập chọn câu đúng sai (3)

Chọn câu đáp án đúng sai liên quan đến từ ly hợp: 打针, 担心, 道歉, 动手 và发言.

  25/06/2017

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (4)

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Định ngữ.

  22/06/2017

Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (1)

Với 4 bài tập 20 câu sẽ giúp bạn ôn sâu nhớ chắc 12 từ vựng HSK.

  20/06/2017

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (7)

Tự học tiếng Trung online, ôn thi HSK với bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK sau.