LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 3
  • 567
  • 267,844
Hiển thị
  17/01/2018

Các loại mẫu câu trong tiếng Trung

Tổng hợp lý thuyết ngữ pháp và các dạng bài tập về các loại mẫu câu trong tiếng Trung.

  18/12/2017

Luyện kỹ năng đọc hiểu HSK

Luyện kỹ năng làm bài đọc hiểu HSK theo từng nhóm chủ đề câu hỏi.

  10/12/2017

HSK Giảng giải ngữ pháp- sơ trung cấp

Sách ngữ pháp HSK không thể thiếu nếu bạn đang và sẽ ôn thi HSK.

  03/12/2017

Giáo trình tổng hợp tiếng Hán thương mại Tập 4

Sách tiếng Trung thương mại dành cho các bạn học tiếng Trung.

  26/11/2017

Giáo trình tổng hợp tiếng Hán thương mại Tập 3

Sách tiếng Trung thương mại dành cho các bạn học tiếng Trung.

  19/11/2017

Giáo trình tổng hợp tiếng Hán thương mại Tập 2

Sách tiếng Trung thương mại dành cho các bạn học tiếng Trung.

  15/11/2017

Giáo trình tổng hợp tiếng Hán thương mại Tập 1

Sách tiếng Trung thương mại dành cho các bạn học tiếng Trung.

  02/11/2017

Giáo trình dịch Việt - Hán

Giáo trình dịch Việt - Hán cẩm nang không thể thiếu dành cho người học tiếng Trung.

  27/10/2017

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 5

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 5 giành cho các bạn đang học tiếng Trung chuẩn bị thi HSK cấp 4 và 5.

  13/10/2017

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 4

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 4 giành cho các bạn đang học tiếng Trung chuẩn bị thi HSK cấp 3 và 4.