LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 3
  • 60
  • 453,309
Hiển thị
  14/07/2018

Giáo trình tiếng Hán chuyên ngành Lịch sử

Giáo trình tiếng Hán chuyên ngành Lịch sử dành cho người học tiếng Trung ở mức độ trung cấp trở lên.

  06/07/2018

Giáo trình tiếng Hán chuyên ngành Ngoại giao

Giáo trình tiếng Hán chuyên ngành Ngoại giao dành cho người học tiếng Trung ở mức độ trung cấp trở lên.

  27/05/2018

Giáo trình tiếng Hán chuyên ngành Kinh tế

Giáo trình tiếng Hán chuyên ngành Kinh tế dành cho người học tiếng Trung ở mức độ trung cấp trở lên.

  06/05/2018

Giáo trình tiếng Hán chuyên ngành Pháp luật

Một cuốn sách chuyên ngành dành cho người học tiếng Hán hoặc làm việc với Trung Quốc về lĩnh vực luật.

  30/04/2018

Đột phá đọc hiểu HSK 5

Chọn chuẩn mục tiêu, luyện đúng phương pháp thì dễ dàng vượt qua phần đọc hiểu HSK 5.

  08/04/2018

Trợ từ

Gói gọn các loại trợ từ kết cấu, trợ từ động thái, trợ từ ngữ khí chỉ trong một quyển sách.

  04/03/2018

Danh từ và Hình dung từ

Một góc nhìn đầy đủ, toàn diện về Danh từ và Hình dung từ trong tiếng Trung

  26/02/2018

Giới từ và Đại từ

Ôn tập ngữ pháp về toàn bộ giới từ và đại từ tiếng Hán chỉ trong một cuốn sách.

  22/02/2018

Liên từ và Lượng từ

Những gì bạn cần học về liên từ và lượng từ đều nằm trong quyển sách này.

  20/02/2018

Phó từ

Cách nhanh nhất để luyện tập Phó từ là làm bài tập trong sách này.