LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 2
  • 351
  • 269,552
Hiển thị
  11/06/2017

Bài tập tiếng Hán sơ cấp tập 1

Hơn 300 trang, 12 dạng bài với hàng trăm bài tập liên quan đến ngữ âm, từ vựng, chữ Hán và ngữ pháp.

  28/05/2017

Sổ tay phân loại thành ngữ thông dụng

Phân loại, sắp xếp thành ngữ tiếng Trung theo chủ đề.

  19/05/2017

Tuyển tập Đề thi mẫu HSK cấp 5

Giới thiệu 8 đề thi mẫu HSK cấp 5 (kèm đĩa CD mp3).

  06/05/2017

Giáo trình thành ngữ

Học 300 thành ngữ thông dụng trong tiếng Trung với 20 bài đọc hiểu.

  03/05/2017

Giải thích Bộ thủ trong chữ Hán

Giải thích ý nghĩa 147 bộ thủ thường dùng trong chữ Hán.

  30/04/2017

Giải thích cách dùng từ HSK

Giải thích cách dùng 8000 từ thường xuất hiện trong đề thi HSK.

  24/04/2017

Giáo trình học chữ Hán cấp tốc

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về chữ Hán như: bộ thủ, thiên bàng, chữ hình thanh, chữ hội ý...

  19/04/2017

Phó từ thường dùng trong HSK

Giải thích cách dùng 168 phó từ thường dùng trong đề thi HSK, hơn 670 câu ví dụ và hơn 1600 câu bài tập thi.

  17/04/2017

Giới từ thường dùng trong HSK

Giải thích cách dùng 61 giới từ thường dùng trong đề thi HSK, hơn 420 câu ví dụ và hơn 1100 câu bài tập thi.

  15/04/2017

Liên từ thường dùng trong HSK

Nội dung phong phú với 102 liên từ thường dùng trong đề thi HSK, hơn 400 câu ví dụ và hơn 1000 câu bài tập thi.