LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 6
  • 728
  • 458,295
Hiển thị
  15/11/2017

Giáo trình tổng hợp tiếng Hán thương mại Tập 1

Sách tiếng Trung thương mại dành cho các bạn học tiếng Trung.

  02/11/2017

Giáo trình dịch Việt - Hán

Giáo trình dịch Việt - Hán cẩm nang không thể thiếu dành cho người học tiếng Trung.

  27/10/2017

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 5

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 5 giành cho các bạn đang học tiếng Trung chuẩn bị thi HSK cấp 4 và 5.

  13/10/2017

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 4

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 4 giành cho các bạn đang học tiếng Trung chuẩn bị thi HSK cấp 3 và 4.

  01/10/2017

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 3

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 3 giành cho các bạn đang học tiếng Trung chuẩn bị thi HSK cấp 3 và 4.

  21/09/2017

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 2

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 2 giành cho các bạn đang học tiếng Trung chuẩn bị thi HSK cấp 3 nhé.

  01/09/2017

Giáo trình tục ngữ

Giáo trình tục ngữ giới thiệu 200 câu tục ngữ trong tiếng Trung

  21/08/2017

Giáo trình Quán dụng ngữ

Giới thiệu khoảng 500 Quán dụng ngữ - một cụm từ cố định mang sắc thái tu từ được dùng một cách rộng rãi trong đời sống hàng ngày ở Trung Quóc..

  30/07/2017

Bài tập tiếng Hán trung cấp tập 1

Bài tập tiếng Hán trung cấp tập 1 dành cho các bạn đang học Giáo trình Hán ngữ - Quyển 3 hoặc Quyển 4.