LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 9
  • 989
  • 1,338,609
Hiển thị
  12/03/2020

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN 050: Thông báo các trường hợp khẩn cấp

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  12/03/2020

TIẾNG TRUNG DU LỊCH 032: Tàu hoả

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong du lịch.

  11/03/2020

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN 049: Cung cấp các dịch vụ kinh doanh khác

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  11/03/2020

TIẾNG TRUNG DU LỊCH 031: Du lịch hàng không

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong du lịch.

  10/03/2020

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN 048: Dịch vụ photo, fax

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  10/03/2020

TIẾNG TRUNG DU LỊCH 030: Tôi đem lại thêm một suất cho bạn

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong du lịch.

  09/03/2020

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN 047: Gọi taxi

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  09/03/2020

TIẾNG TRUNG DU LỊCH 029: Thanh toán tính tiền

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong du lịch.

  07/03/2020

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN 046: Dịch vụ thông báo

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  07/03/2020

TIẾNG TRUNG DU LỊCH 028: Kiểm tra hoá đơn

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong du lịch.