LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 271
  • 1,091,721
Hiển thị
  19/10/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Xác nhận, thay đổi, hủy bỏ lịch đặt trước (2)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  17/10/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Xác nhận, thay đổi, hủy bỏ đặt phòng (1)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  15/10/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Từ nước ngoài gọi đến đặt trước

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  13/10/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Đặt phòng cho người khác

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  09/10/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Giới thiệu các dịch vụ (2)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  06/10/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Giới thiệu các dịch vụ (1)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  03/10/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Hết phòng (2)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  27/09/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Hết phòng (1)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  24/09/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Kiểm tra xem còn phòng trống hay không

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  19/09/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Mời người gọi điện đến đợi trong giây lát

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.