LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 1726
  • 1,241,345
Hiển thị
  25/02/2020

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN 036: Dịch vụ để lại lời nhắn (1)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  25/02/2020

TIẾNG TRUNG DU LỊCH 018: Yêu cầu dịch vụ

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong du lịch.

  24/02/2020

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN 035: Giới thiệu Bắc Kinh và các danh lam thắng cảnh xung quanh khu vực (2)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  24/02/2020

TIẾNG TRUNG DU LỊCH 017: Trò chuyện ở đại sảnh

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong du lịch.

  22/02/2020

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN 034: Giới thiệu Bắc Kinh và các danh lam thắng cảnh xung quanh khu vực (1)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  22/02/2020

TIẾNG TRUNG DU LỊCH 016: Tìm hiểu về khách sạn

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong du lịch.

  21/02/2020

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN 033: Chỉ đường cho khách

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  21/02/2020

TIẾNG TRUNG DU LỊCH 015: Gửi đồ

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong du lịch.

  20/02/2020

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN 032: Dịch vụ tư vấn du lịch (2)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  20/02/2020

TIẾNG TRUNG DU LỊCH 014: Đăng ký vào ở

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong du lịch.