LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 168
  • 1,012,601
Hiển thị
  19/09/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Mời người gọi điện đến đợi trong giây lát

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  16/09/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Giá phòng (2)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong sách sạn.

  12/09/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Giá phòng (1)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  07/09/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Yêu cầu về phòng (2)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  06/09/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Yêu cầu về phòng (1)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  05/09/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Hỏi ý kiến về việc chọn phòng

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  04/09/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Hỏi thời gian và số lượng người

Các mẫu câu tiếng Trung cơ bản dùng trong khách sạn.

  02/09/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Nhận điện thoại đặt phòng (2)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  31/08/2019

TIẾNG TRUNG KHÁCH SẠN: Nhận điện thoại đặt phòng (1)

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Trung dùng trong khách sạn.

  29/07/2019

Tiếng Trung cho trẻ em (10) Thú cưng

Học tiếng trung chủ đề thú cưng qua hình ảnh.