LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 3
  • 147
  • 269,348
Hiển thị
  08/05/2017

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (9)

Các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày về chủ đề Ý tưởng và Dự định dành cho người đang học tiếng Trung.

  07/05/2017

Tên 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc

Tên gọi tiếng Trung của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc

  06/05/2017

Giáo trình Hán ngữ 1: Hướng dẫn viết từ mới Bài 4

Hướng dẫn viết từ mới Bài 4 Giáo trình Hán ngữ 1 bằng ảnh động.

  06/05/2017

Học tiếng Trung qua từ điển hình (6): Tiền tệ

Học các từ về Tiền tệ bằng tiếng Trung qua từ điển hình.

  05/05/2017

Bổ ngữ thời lượng

Bổ ngữ thời lượng là một trong ba loại bổ ngữ thuộc nhóm Bồ ngữ số lượng trong tiếng Trung.

  04/05/2017

Tự học tiếng Trung với từ nông dân农民

Tự học tiếng Trung Quốc online với từ nông dân农民.

  03/05/2017

Giáo trình Hán ngữ 1: Hướng dẫn viết từ mới Bài 3

Hướng dẫn viết từ mới Bài 3 明天见 Giáo trình Hán ngữ 1 bằng ảnh động.

  02/05/2017

Bổ ngữ tình thái

Học tiếng Trung với Bổ ngữ tình thái.

  01/05/2017

Giáo trình Hán ngữ 1: Hướng dẫn viết từ mới Bài 2

Hướng dẫn viết từ mới Bài 2 Giáo trình Hán ngữ 1 bằng ảnh động.

  29/04/2017

Giáo trình Hán ngữ 1: Hướng dẫn viết từ mới Bài 1

Hướng dẫn viết từ mới Bài 1 Giáo trình Hán ngữ 1 bằng ảnh động.