LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 234
  • 131,322
Hiển thị
  20/07/2017

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (11)

Các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày về chủ đề Phủ định và phủ nhận dành cho người đang học tiếng Trung.

  18/07/2017

Câu liên động

Câu liên động là một trong tám loại câu vị ngữ động từ trong tiếng Hán.

  15/07/2017

Bài văn mẫu tiếng Trung (3) Ngày tuyết rơi nhiều

Đoạn văn hơn 130 chữ giới thiệu về tuyết.

  12/07/2017

Chuyện cười (18) Chúng ta không thể kết hôn

Cười bằng mười thang thuốc bổ vậy chuyện cười là thuốc bổ để học tiếng Trung.

  11/07/2017

Bài văn mẫu tiếng Trung (2) Hồ mùa hè

Đoạn văn 300 chữ tả cảnh về một cái hồ nước.

  09/07/2017

Câu động từ chữ 有

Câu động từ chữ 有 là một trong tám loại câu vị ngữ động từ trong tiếng Hán.

  07/07/2017

Câu đố chữ Hán (11): Động vật

Học tiếng Trung bằng cách giải câu đố chữ Hán bằng thơ thất ngôn tứ tuyệt.

  05/07/2017

Từ vựng chuyên ngành Nông nghiệp 1

Giới thiệu các từ tiếng Trung chuyên ngành Nông nghiệp

  29/06/2017

Câu động từ chữ 是

Câu động từ chữ 是 là một trong tám loại câu vị ngữ động từ trong tiếng Hán.

  28/06/2017

Tự học tiếng Trung với từ chạy bộ 跑步

Tự học tiếng Trung với từ chạy bộ 跑步 qua 6 ví dụ cụ thể và ảnh động hướng dẫn viết chữ Hán.