LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 2
  • 128
  • 210,192
Hiển thị
  27/07/2017

Tự học tiếng Trung với từ tài xế 司机

Tự học tiếng Trung với từ chạy bộ 司机 qua 6 câu ví dụ cụ thể và ảnh động hướng dẫn viết chữ Hán.

  24/07/2017

Từ vựng chuyên ngành Nông nghiệp 2

Giới thiệu 51 từ tiếng Trung chuyên ngành Nông nghiệp phần 2.

  23/07/2017

Câu kiêm ngữ

Câu kiêm ngữ là một trong tám loại câu vị ngữ động từ trong tiếng Hán.

  22/07/2017

Bài văn mẫu tiếng Trung (4) Viết thư cho bạn

Đoạn văn 198 chữ về bức thư gửi cho bạn thân.

  20/07/2017

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (11)

Các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày về chủ đề Phủ định và phủ nhận dành cho người đang học tiếng Trung.

  18/07/2017

Câu liên động

Câu liên động là một trong tám loại câu vị ngữ động từ trong tiếng Hán.

  15/07/2017

Bài văn mẫu tiếng Trung (3) Ngày tuyết rơi nhiều

Đoạn văn hơn 130 chữ giới thiệu về tuyết.

  12/07/2017

Chuyện cười (18) Chúng ta không thể kết hôn

Cười bằng mười thang thuốc bổ vậy chuyện cười là thuốc bổ để học tiếng Trung.

  11/07/2017

Bài văn mẫu tiếng Trung (2) Hồ mùa hè

Đoạn văn 300 chữ tả cảnh về một cái hồ nước.

  09/07/2017

Câu động từ chữ 有

Câu động từ chữ 有 là một trong tám loại câu vị ngữ động từ trong tiếng Hán.