LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 835
  • 595,007
Hiển thị
  12/06/2018

Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (24)

Các mẫu câu tiếng Trung lễ tân trực điện thoại dành cho người học tiếng Trung.

  11/06/2018

Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (17)

Các mẫu câu tiếng Trung về dịch vụ báo mất thẻ tín dụng ngân hàng.

  09/06/2018

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (27)

Các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày về chủ đề Không gian dành cho người đang học tiếng Trung.

  08/06/2018

Tự học tiếng Trung với danh từ Cửa sổ 窗户

Tự học tiếng Trung với danh từ Cửa sổ 窗户 qua các câu ví dụ cụ thể và ảnh động hướng dẫn viết chữ Hán.

  07/06/2018

Học tiếng Trung qua từ điển hình (23): Dụng cụ dọn vệ sinh

Học các từ về nhà ở bằng tiếng Trung qua từ điển hình.

  06/06/2018

Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (23)

Các mẫu câu tiếng Trung lễ tân trực điện thoại dành cho người học tiếng Trung.

  05/06/2018

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (26)

Các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày về chủ đề Thời gian dành cho người đang học tiếng Trung.

  04/06/2018

Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (16)

Các mẫu câu tiếng Trung về dịch vụ nâng hạn mức tín dụng ngân hàng.

  02/06/2018

Tự học tiếng Trung với danh từ Mưa 雨

Tự học tiếng Trung với danh từ Mưa 雨 qua các câu ví dụ cụ thể và ảnh động hướng dẫn viết chữ Hán.

  01/06/2018

Học tiếng Trung qua từ điển hình (22): Đồ dùng phòng tắm

Học các từ về nhà ở bằng tiếng Trung qua từ điển hình.