LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 517
  • 4,410,801

12 cung hoàng đạo và 12 con giáp

  17/02/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu cách hỏi cung hoàng đạo và tuổi con gì bằng tiếng Trung, nhưng trước hết các bạn hãy ghi nhớ tên gọi 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp đã nhé.

1. 你是什么星座?→我是狮子座。

Nǐ shì shénme xīngzuò?→Wǒ shì shīzi zuò.

Bạn thuộc cung nào? Tôi thuộc cung Sư tử.

2. 你是哪个星座克星?→我是狮子座克星。

Nǐ shì nǎ gè xīngzuò kèxīng?→Wǒ shì shīzi zuò kèxīng.

Bạn là khắc tinh của cung nào? Tôi là khắc tinh của Sư tử.

3. 狮子座克星是什么星座?→狮子座克星是巨蟹座。

Shīzi zuò kèxīng shì shénme xīngzuò?→Shīzi zuò kèxīng shì jùxiè zuò.

Khắc tinh của Sư tử là cung nào? Khắc tinh của Sư tử là Cự giải.

4. 狮子座与什么星座是最配对的?→狮子座与白羊座是最配对的。

Shīzi zuò yǔ shénme xīngzuò shì zuì pèiduì de?→Shīzi zuò yǔ báiyáng zuò shì zuì pèiduì de.

Sư tử hợp với cung nào? Sư tử hợp với Bạch Dương.

5. 你是属什么的?→我属鼠的。

Nǐ shì shǔ shénme de?→Wǒ shǔ shǔ de.

Bạn tuổi gì? Tôi tuổi Tý.

6. 属鼠和什么属相相克?→属鼠和属虎相克。

Shǔ shǔ hé shénme shǔxiàng xiàngkè?→Shǔ shǔ hé shǔ hǔ xiàngkè.

Tuổi Tý khắc với tuổi gì? Tuổi Tý khắc với tuổi Hổ.

7. 属鼠和什么属相相冲?→属鼠和属虎相冲。

Shǔ shǔ hé shénme shǔxiàng xiàngchōng?→Shǔ shǔ hé shǔ hǔ xiàngchōng.

Tuổi Tý xung với tuổi gì? Tuổi Tý xung với tuổi Hổ.

8. 属鼠和什么属相最配?→属鼠和属虎最配。

Shǔ shǔ hé shénme shǔxiàng zuì pèi?→Shǔ shǔ hé shǔ hǔ zuì pèi.

Tuổi Tý hợp với tuổi gì? Tuổi Tý hợp với tuổi Hổ.

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới