LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 420
  • 2,712,102

Bài văn mẫu (12) Kì nghỉ đông hạnh phúc

  22/01/2018

>> Bài văn mẫu tiếng Trung (11): Trường học của tôi

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội gửi đến bạn những Bài văn mẫu tiếng Trung do người nước ngoài học tiếng Trung viết về một chủ đề cụ thể.

Bài văn mẫu tiếng Trung này có thể dung làm bài tập đọc hiểu để tăng vốn từ vựng hay dùng làm tài liệu tham khảo khi bạn phải viết một đoạn văn bằng tiếng Trung.

Với tôn chỉ là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà NộiTrung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh sẽ bổ sung thêm phiên âm và bài dịch tham thảo để giúp các bạn dễ dàng và thuận tiện hơn khi đọc Bài văn mẫu tiếng Trung.

Hôm nay, các bạn học viên của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh hãy cùng nhau đọc Bài văn mẫu tiếng Trung Kỳ nghỉ đông hạnh phúc:

寒假幸福游记

Hánjià xìngfú yóujì

我来中国已经快4年了,我曾在上海学习,还去过广东。我非常喜欢中国的自然风光,喜欢中国悠久的历史和文化。每个地方都有独特的风格和文化,很有魅力,让我越看越想再看更多的地方。去年寒假,我参加了学校组织的冬游,去了云南昆明、大理、丽江和香格里拉。今年寒假,虽然学校没有安排冬游,但我们6个同学约好一起去旅游,后来又有朋友加入,人数达到14人。我们这个来自泰国、韩国、日本、加蓬的小旅游团从北京出发啦!

Wǒ lái Zhōngguó yǐjīng kuài sì nián le, wǒ céng zài shànghǎi xuéxí, hái qù guò Guǎngdōng. Wǒ fēicháng xǐhuān Zhōngguó de zìrán fēngguāng, xǐhuān Zhōngguó yōujiǔ de lìshǐ hé wénhuà. Měi gè dìfang dōu yǒu dútè de fēnggé hé wénhuà, hěn yǒu mèilì, ràng wǒ yuè kàn yuè xiǎng zài kàn gèng duō de dìfang. Qùnián hánjià, wǒ cānjiā le xuéxiào zǔzhī de dōngyóu, qù le Yúnnán Kūnmíng, Dàlǐ, Lìjiāng hé Xiānggélǐlā. Jīnnián hánjià, suīrán xuéxiào méiyǒu ānpái dōngyóu, dàn wǒmen liù gè tóngxué yuē hǎo yīqǐ qù lǚyóu, hòulái yòu yǒu péngyǒu jiārù, rénshù dádào shí sì rén. Wǒmen zhè ge láizì Tàiguó, Hánguó, Rìběn, Jiāpéng de xiǎo lǚyóu tuán cóng Běijīng chūfā la!

第一站先到达长春,参观了伪满皇宫博物院。然后向着我们一致的目的地哈尔滨出发。冬天的哈尔滨非常冷,可也只有这个时候,哈尔滨才有“冰雪大世界”。来自温暖泰国的我们从来没感受过什么是超级冷,所以很期待。哈尔滨“冰雪大世界”的绚烂让我们感觉很惊喜,我们决定来这儿真是对了,但是在内心充满喜悦的同时,身体也同时感受到超级寒冷。我第一次看到人的睫毛上、头发上会结冰。我们在“冰雪大世界”里边走边拍照,同学们互相扶持着,避免在冰上滑倒。同学间的友情令我在冰雪中感到温暖。

Dì yí zhàn xiān dàodá Chángchūn, cānguān le wěi mǎn huánggōng bówùyuàn. Ránhòu xiàngzhe wǒmen yīzhì de mùdì de Hā’ěrbīn chūfā. Dōngtiān de Hā’ěrbīn fēicháng lěng, kě yě zhǐyǒu zhè ge shíhòu, Hā’ěrbīn cái yǒu “bīngxuě dà shìjiè”. Láizì wēnnuǎn Tàiguó de wǒmen cónglái méi gǎnshòu guò shénme shì chāojí lěng, suǒyǐ hěn qīdài. Hā’ěrbīn “bīngxuě dà shìjiè” de xuànlàn ràng wǒmen gǎnjué hěn jīngxǐ, wǒmen juédìng lái zhèr zhēn shì duì le, dànshì zài nèixīn chōngmǎn xǐyuè de tóngshí, shēntǐ yě tóngshí gǎnshòu dào chāojí hánlěng. Wǒ dì yí cì kàn dào rén de jiémáo shàng, tóufǎ shàng huì jié bīng. Wǒmen zài “bīngxuě dà shìjiè” lǐbian zǒubiān pāizhào, tóngxuémen hùxiāng fúchí zhe, bìmiǎn zài bīng shàng huá dǎo. Tóngxué jiān de yǒuqíng lìng wǒ zài bīngxuě zhōng gǎndào wēnnuǎn.

在哈尔滨,我们还去了一家有名的包子铺吃包子,去了安重根义士纪念馆,去了文庙和松花江。到达松花江的时候天快黑了,可能是因为这个原因,除了我们以外,江边基本上没有人了。我们因此可以自由自在地拍照。中央大街、圣·索菲亚教堂、侵华日军第七三一部队遗址、哈尔滨啤酒博物馆、关东古巷……哈尔滨值得看的地方真不少。

Zài Hā’ěrbīn, wǒmen hái qù le yī jiā yǒumíng de bāozi pù chī bāozi, qù le Ān Zhònggēn yìshì jìniànguǎn, qù le Wénmiào hé Sōnghuā jiāng. Dàodá Aōnghuā jiāng de shíhòu tiān kuài hēi le, kěnéng shì yīnwèi zhè ge yuányīn, chúle wǒmen yǐwài, jiāng biān jīběn shàng méiyǒu rénle. Wǒmen yīncǐ kěyǐ zìyóu zìzài dì pāizhào. Zhōngyāng dàjiē, Shèngsuǒfēiyà jiàotáng, qīn huá rìjūn dì qī sān yī bùduì yízhǐ, Hā’ěrbīn píjiǔ bówùguǎn, guāndōng gǔ xiàng…Hā’ěrbīn zhídé kàn dì dìfāng zhēn bù shǎo.

在哈尔滨旅游结束后,部分同学先行离开。我和另外几人继续东北之旅,目的地是沈阳。在沈阳发生了一件给我留下深刻印象的事情。那天,我们登上117路公交车准备去沈阳故宫,我和一个朋友一直用泰语聊天。因为害怕聊着聊着忘了下车,所以我先去找司机师傅,说:“麻烦您到了故宫请叫我们一声。”到了故宫站,司机师傅在提醒我们下车的同时,还递给我们一张纸,说:“从这里下车后照着我给你们画的图走吧!” 因为忙着下车,我们来不及仔细看,只是连声说着“谢谢”。公交车开走后,我们对着那张纸仔细一看,只见上面不仅有司机师傅给我们画的路线示意图,在图的下方还给我们画了一个笑脸。顿时,我们特别感动,司机师傅真是太好、太可爱了! 我们按照司机师傅画的图顺利到达了沈阳故宫。

Zài Hā’ěrbīn lǚyóu jiéshù hòu, bùfèn tóngxué xiānxíng líkāi. Wǒ hé lìngwài jǐ rén jìxù dōngběi zhī lǚ, mùdì de shì Shěnyáng. Zài Shěnyáng fāshēng le yí jiàn gěi wǒ liú xià shēnkè yìnxiàng de shìqíng. Nà tiān, wǒmen dēng shàng yāo yāo qī lù gōngjiāochē zhǔnbèi qù Shěnyáng gùgōng, wǒ hé yí gè péngyou yīzhí yòng Tàiyǔ liáo tiān. Yīnwèi hàipà liáo zhe liáo zhe wàngle xià chē, suǒyǐ wǒ xiān qù zhǎo sījī shīfù, shuō:“Máfan nín dào le gùgōng qǐng jiào wǒmen yīshēng.” Dào le gùgōng zhàn, sījī shīfù zài tíxǐng wǒmen xià chē de tóngshí, hái dì gěi wǒmen yī zhāng zhǐ, shuō:“Cóng zhèlǐ xià chē hòu zhào zhe wǒ gěi nǐmen huà de tú zǒu ba!” Yīnwèi máng zhe xià chē, wǒmen láibují zǐxì kàn, zhǐshì liánshēng shuōzhe “xièxiè”. Gōngjiāo chē kāi zǒu hòu, wǒmen duì zhe nà zhāng zhǐ zǐxì yí kàn, zhǐ jiàn shàngmiàn bùjǐn yǒu sījī shīfù gěi wǒmen huà de lùxiàn shìyìtú, zài tú de xiàfāng hái gěi wǒmen huàle yīgè xiàoliǎn. Dùnshí, wǒmen tèbié gǎndòng, sījī shīfù zhēnshi tài hǎo, tài kě'ài le! Wǒmen ànzhào sījī shīfù huà de tú shùnlì dàodá le Shěnyáng gùgōng.

这次寒假旅行让我们又一次感受到中国人的友好和善良,也看到了中国丰富多彩的风景名胜。收获很多,也很开心。同行的伙伴开玩笑地说:“我要搬来在沈阳上学,不回去了。”

Zhè cì hánjià lǚxíng ràng wǒmen yòu yí cì gǎnshòu dào Zhōngguó rén de yǒuhǎo hé shànliáng, yě kàn dàole Zhōngguó fēngfù duōcǎi de fēngjǐng míngshèng. Shōuhuò hěn duō, yě hěn kāixīn. Tóngxíng de huǒbàn kāi wánxiào de shuō:“Wǒ yào bān lái zài Shěnyáng shàngxué, bù huíqùle.” 

Bản dịch tham khảo:Kì nghỉ đông hạnh phúc

Tôi đến Trung Quốc sắp được 4 năm rồi, tôi đã học tập ở Thượng Hải, từng đi qua Quảng Tây. Tôi vô cùng thích phong cảnh thiên nhiên của Trung Quốc, thích lịch sử và văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Mỗi nơi đều có đặc trưng và văn hóa riêng, hết sức hấp dẫn, làm tôi càng xem càng muốn được ngắm nhìn nhiều vùng hơn nữa. Nghỉ đông năm ngoái, tôi đã tham gia một tua du lịch mùa đông của trường, đã đi qua Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang và Shangri-La ở Vân Nam. Kỳ nghỉ đông năm nay, mặc dù nhà trường đã không sắp xếp đi du lịch mùa đông, nhưng chúng tôi 6 người đã rủ nhau đi du lịch, và sau đó có thêm các bạn tham gia, số lượng lên đến 14 người. Chúng tôi, đoàn du lịch nhỏ đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Gabon khởi hành từ Bắc Kinh!

Điểm dừng chân đầu tiên là Trường Xuân, tham quan Bảo tàng Cung điện Hoàng gia. Sau đó tiếp tục đến đích mà chúng tôi đã thống nhất là Cáp Nhĩ Tân. Cáp Nhĩ Tân vào mùa đông rất lạnh, nhưng chỉ trong thời gian này, Cáp Nhĩ Tân có một "thế giới băng và tuyết." Chúng tôi – những người đến từ Thái Lan ấm áp chưa bao giờ cảm nhận siêu lạnh là như thế nào, vì vậy rất háo hức. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, "Ice World" tuyệt đẹp chúng tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, chúng tôi quyết định đến đây thực sự là đúng, nhưng lúc cảm thấy vui thì cũng là lúc cơ thể cảm nhận được siêu lạnh. Lần đầu tiên tôi thấy lông mi, tóc của ai đó sẽ đóng băng. Chúng tôi đã chụp ảnh trong "Ice World", các sinh viên hỗ trợ lẫn nhau, để tránh ngã trên băng. Tình bạn giữa bạn cùng lớp khiến tôi cảm thấy ấm áp trong băng và tuyết.

Tại Cáp Nhĩ Tân, chúng tôi còn đến một cửa hàng nổi tiếng về bánh bao để ăn bánh bao, nhà tưởng niệm nghĩa sĩ An Trọng Căn, Văn miếu và sông Tùng Hoa. Lúc đến song Tùng Hoa trời đã tối rồi, có thể là vì nguyên do đó, ngoài chúng tôi, gần như không có ai ở bờ sông cả. Vì vậy chúng tôi có thể dự do chụp ảnh. Phố đi bộ trung tâm, Giáo đường thánh Sofia, di tích chiếm đóng của Nhật quân đội 731, bảo tàng bia Hapi Cáp Nhĩ Tân, ngõ cổ Quan Đông…Cáp Nhĩ Tân có nhiều nơi đáng xem.

Kết thúc chuyến du lịch Cáp Nhĩ Tân, một số bạn học đã rời đoàn. Tôi và một vài bạn khác tiếp tục đi về phía đông bắc, điểm đến là Thẩm Dương. Ở Thẩm Dương đã xảy ra một sự việc để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Hôm đó, chúng tôi lên chuyến xe buýt 117 chuẩn bị đi cố cung Thẩm Dương, tôi và một người bạn nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái. Bởi vì lo sợ mải nói chuyện mà quên xuống xe, nên trước tiên tôi đã tìm đến bác tài, nói rằng: “Phiền ông đến cố cung thì báo chúng tôi một tiếng”. Đến lúc đến cố cung, bác tài nhắc chúng tôi xuống xe, đồng thời, còn đưa chúng tôi một mảnh giấy, nói: “xuống xe từ chỗ này, cứ đi theo bản đồ mà tôi vẽ nhé!”. Do bận xuống xe, chúng tôi không kịp xem xét cẩn thận, chỉ liên mồm nói “cảm ơn”. Xe buýt rời đi, chúng tôi xem tờ giấy một cách cẩn thận, không chỉ thấy trên đó sơ đồ tuyến đường mà bác tài vẽ cho chúng tôi, bên dưới bản đồ đưa chúng tôi còn vẽ một mặt cười. Chúng tôi cảm động vô cùng, bác tài thật sự quá tốt, quá đáng yêu! Chúng tôi đã đi theo bức vẽ của bác tài và đến cố cung Thẩm Dương thành công.

Lần du lịch vào dịp nghỉ đông này khiến chúng tôi lần đầu tiên cảm nhận được tình bạn và lòng tốt của người Trung Quốc, cũng thấy được danh lam thắng cảnh phong phú muôn màu muôn vẻ. Thu hoạch được rất nhiều, cũng rất hạnh phúc. Nhóm đồng hành nói đùa rằng: “tôi phải đến Thẩm Dương học, không về nữa rồi.”

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh  - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Bài văn mẫu tiếng Trung Kỳ nghỉ đông hạnh phúc này.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh rất mong gặp lại bạn trong Bài văn mẫu tiếng Trung tiếp theo!

 

Tin tức mới