LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 107
  • 2,610,925

Bổ ngữ xu hướng đơn

  25/05/2017

>> Bổ ngữ danh lượng

Muốn nói chuẩn, nói đúng khi học tiếng Trung hay làm bài thi HSK, thì việc nắm chắc ngữ pháp là điều bắt buộc đối với những ai đã, đang và sẽ học tiếng Trung, hay các bạn đang ôn và thi HSK.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm tiếng Trung BK) – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội và là nơi học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội giới thiệu Bổ ngữ xu hướng đơn (简单趋向补语) trong tiếng Trung.

1. Khái niệm: Bổ ngữ xu hướng đơn do động từ 来 hoặc 去 đặt sau động từ khác biểu thị phương hướng của động tác.

2. Cấu trúc:

                    CN + ĐT + 来/去.

                              你们快上来吧。

                              他进去了。

                    CN + ĐT + TN (chỉ sự vật) + 来/去. hoặc

                              我买三斤山竹来。

                    CN + ĐT  + 来/去 + TN (chỉ sự vật).

                              他骑去摩托车了。   

→ Nếu tân ngữ không phải là danh từ chỉ nơi chốn, bổ ngữ xu hướng có thể đặt trước hoặc sau tân ngữ.

                    今天学生们都拿来自己的汉英词典。

                    他借我的新圆珠笔去了。

                    CN + ĐT + TN (chỉ nơi chốn) + 来/去.

                              他们都进屋子去了。

→ Nếu tân ngữ là danh từ chỉ nơi chốn, bổ ngữ xu hướng đơn 来, 去 phải đặt sau tân ngữ.

                    职员还没上车来呢。

                    那些人也没出银行去。

3. Chú ý

* Bổ ngữ xu hướng đơn 来 biểu thị động tác hướng về phía người mới.

                    学生都进来了。(说话人在里边,表示动作方向靠近说话人)

* Bổ ngữ xu hướng đơn 去 biểu thị động tác hướng xa phía người nói.

                    老师还没下去。(说话人在上面,表示动作方向远离说话人)

* Bổ ngữ xu hướng đơn 去 còn biểu thị chủ thể gây ra động tác rời khỏi vị trí ban đầu

                    你等一下,我马上下去。(说话人兼动作的出发者离开刚说话的位置)

* Vị trí của trợ từ động thái 了:

→ đặt ở cuối câu

                    她回日本去了。

→ đặt sau bổ ngữ xu hướng đơn và trước tân ngữ.

                    三年级的学生都拿来了练习本。

                    (三年级的学生都拿了来练习本)

→ đặt giữa động từ và tân ngữ (bổ ngữ xu hướng đơn đặt sau tân ngữ)

                    她买了三件红毛衣去。

Buổi học tiếng Trung online với nội dung Bổ ngữ xu hướng đơn trên website của Trung tâm tiếng Trung BK –– nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội và là nơi học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội đến đây kết thúc.

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội và là nơi học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới