LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 1664
  • 3,496,346

Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (13)

  08/05/2018

>> Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (12)

Trong xã hội hiện đại ngày nay không thể thiếu dịch vụ ngân hàng. Hôm nay Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu seri mẫu câu tiếng Trung về chủ đề Nghiệp vụ ngân hàng cho tất cả mọi người đang học tiếng Trung.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu học tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề: Đăng ký mở thư tín dụng

申请信用证 Shēnqǐng xìnyòngzhèng  Đăng kí mở thư tín dụng

1.我想申请开立信用证。

Wǒ xiǎng shēnqǐng kāilì xìnyòngzhèng.

Tôi muốn đăng ký mở thư tín dụng.

2.请问我能申请开立信用证吗?

Qǐng wèn wǒ néng shēnqǐng kāilì xìnyòngzhèng ma?

Xin hỏi tôi có thể mở thư tín dụng không?

3.我想填一份开立信用证的申请表格。

Wǒ xiǎng tián yī fèn kāilì xìnyòngzhèng de shēnqǐng biǎogé.

Tôi muốn điền bộ tờ khai đăng ký mở thư tín dụng.

4.申请开立信用证需要提供什么许可证吗?

Shēnqǐng kāilì xìnyòngzhèng xūyào tígōng shénme xǔkězhèng ma?

Đăng ký mở thư tín dụng có yêu cầu cung cấp chứng từ chứng minh không?  

5.您希望我们为您开立哪种信用证?

Nín xīwàng wǒmen wèi nín kāilì nǎ zhǒng xìnyòngzhèng?

Ngài muốn chúng tôi mở loại thư tín dụng nào?

6.您应该向本行交纳一定的保证金。

Nín yīnggāi xiàng běn háng jiāonà yídìng de bǎozhèngjīn.

Ngài nên kí quỹ một khoản tiền bảo đảm nhất định tại ngân hàng.

7.开证费用由申请人承担。

Kāi zhèng fèiyòng yóu shēnqǐng rén chéngdān.

Phí phát hành thư tín dụng do người mở chịu.

8.申请有待本行审批。

Shēnqǐng yǒudài běn háng shěnpī.

Đơn đăng sẽ chờ ngân hàng thông qua.

9.请注意申请表的内容应与合同相符。

Qǐng zhùyì shēnqǐng biǎo de nèiróng yīng yǔ hétóng xiàngfú.

Xin chú ý nội dung tờ khai phải tương ứng với hợp đồng.

10.您需要填写一份申请表以备修改信用证用,并支付一定的费用。

Nín xūyào tiánxiě yí fèn shēnqǐng biǎo yǐ bèi xiūgǎi xìnyòng zhèng yòng, bìng zhīfù yídìng de fèiyòng.

Ngài phải điền vào mẫu đơn đăng ký thay đổi thư tín dụng, đồng thời thanh toán khoản chi phí nhất định.

Buổi tự học tiếng Trung online các mẫu câu Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề Đăng ký mở thư tín dụng đến đây kết thúc.

Các bạn hãy duy trì học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.     

Bình luận

Tin tức mới