LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 2259
  • 2,505,877

Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (15)

  25/05/2018

>> Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (14)

Trong xã hội hiện đại ngày nay không thể thiếu dịch vụ ngân hàng. Hôm nay Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu seri mẫu câu tiếng Trung về chủ đề Nghiệp vụ ngân hàng cho tất cả mọi người đang học tiếng Trung.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu học tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề: Kiến thức về thẻ tín dụng

信用卡知识           Xìnyòngkǎ zhīshì                  Kiến thức về thẻ tín dụng

1.但是我可以了解更多的有关信用卡方面的知识吗?

Dànshì wǒ kěyǐ liǎojiě gèng duō de yǒuguān xìnyòngkǎ fāngmiàn de zhīshì ma?

Nhưng tôi có thể tìm hiểu thêm về thẻ tín dụng không?

2.使用信用卡是非常方便的事,持卡人不但可以在许多商店,旅馆,饭店等地方消费,还可以直接在卡上付电话费和煤气费等等。

Shǐyòng xìnyòngkǎ shì fēicháng fāngbiàn de shì, chí kǎ rén bú dàn kěyǐ zài xǔduō shāngdiàn, lǚguǎn, fàndiàn děng dìfang xiāofèi, hái kěyǐ zhíjiē zài kǎ shàng fù diànhuà fèi hé méiqì fèi děng děng.

Việc sử dụng thẻ tín dụng rất tiện lợi, chủ thẻ không chỉ có thể chi tiêu được ở rất nhiều cửa hàng, khách sạn, nhà hàng…, mà còn có thể thanh toán trực tiếp hóa đơn tiền điện thoại, tiền gas...

3.但是如果信用卡丟了,我该怎么办?

Dànshì rúguǒ xìnyòngkǎ diū le, wǒ gāi zěnme bàn?

Nhưng nếu mất thẻ, tôi nên làm gì?

4.您应及时向信用卡中心报失,这样您就无需承担任何责任。

Nín yīng jíshí xiàng xìnyòngkǎ zhōngxīn bàoshī, zhèyàng nín jiù wúxū chéngdān rènhé zérèn.

Ngài phải kịp thời báo mất cho trung tâm phát hành thẻ tín dụng, như vậy ngài sẽ không phải chịu trách nhiệm.

5.我们会于下一个工作日补发新卡给您。

Wǒmen huì yú xià yí gè gōngzuò rì bǔ fā xīn kǎ gěi nín.

Chúng tôi sẽ phát hành lại thẻ mới cho ngài vào ngày làm việc tiếp theo.

6.除此以外,贵行是否提供消费积分优惠计划呢?

Chú cǐ yǐwài, guì háng shìfǒu tígōng xiāofèi jīfēn yōuhuì jìhuà ne?

Ngoài ra, quý ngân hàng có cung cấp chương trình ưu đãi tích điểm tiêu dùng không?

7.其实,您每次用卡消费,便可累积分数获得奖励。

Qíshí, nín měi cì yòng kǎ xiāofèi, biàn kě lěijī fēnshù huòdé jiǎnglì.

Thực ra, mỗi lần ngài sử dụng thẻ, ngài đã tích lũy điểm thưởng để nhận thưởng.

Buổi tự học tiếng Trung online các mẫu câu Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề Kiến thức về thẻ tín dụng đến đây kết thúc.

Các bạn hãy duy trì học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.     

Tin tức mới