LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 1
  • 1200
  • 4,629,562

Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (18)

  16/06/2018

>> Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (17)

Trong xã hội hiện đại ngày nay không thể thiếu dịch vụ ngân hàng. Hôm nay Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu seri mẫu câu tiếng Trung về chủ đề Nghiệp vụ ngân hàng cho tất cả mọi người đang học tiếng Trung.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu học tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề: Báo mất số tiết kiệm.

存折挂失        Cúnzhé guàshī        Báo mất sổ tiết kiệm

1.真太不小心了。/您太粗心了。

Zhēn tài bù xiǎoxīnle./Nín tài cūxīn le.

Thật quá bất cẩn rồi./ Ngài bất cẩn quá sơ rồi.

2.我会根据您所给的姓名和地址,检查一下钱是否还在您的账户内。

Wǒ huì gēnjù nín suǒ gěi de xìngmíng hé dìzhǐ, jiǎnchá yīxià qián shìfǒu hái zài nín de zhànghù nèi.

Tôi sẽ căn cứ vào danh tính và địa chỉ ngài đưa, để kiểm tra xem sốt tiền trong tài khoản của ngài còn hay không.

3.余额是5060元,对吗?

Yú'é shì 5060 yuán, duì ma?

Số dư là 5060 đồng, đúng không?

4.您能告诉我账户上的余额吗?并把您的身份证给我。

Nín néng gàosù wǒ zhànghù shàng de yú'é ma? Bìng bǎ nín de shēnfèn zhèng gěi wǒ.

Ngài có thể cho tôi biết số dư trong tài khoản không? Đồng thời đưa tôi chứng minh thư của ngài nhé.

5.我会把您的钱转到一个新户头上。

Wǒ huì bǎ nín de qián zhuǎn dào yīgè xīn hùtóu shàng.

Tôi sẽ chuyển số tiền của ngài sang một tài khoản mới.

6.我会为您保留账上的款项,请拿上身份证再来吧。

wǒ huì wèi nín bǎoliú zhàng shàng de kuǎnxiàng, qǐng ná shàng shēnfèn zhèng zàilái ba.

Tôi sẽ tạm thời giữ nguyên số tiền trong tài khoản. Lần tới xin vui lòng mang theo chứng minh thư.

7.有密码吗?

Yǒu mìmǎ ma?

Có mật khẩu không?

8.即使有人拿您的存折来兑现,如果他所给的密码不对我们也不会给他钱。

Jíshǐ yǒurén ná nín de cúnzhé lái duìxiàn, rúguǒ tāsuǒ gěi de mìmǎ bùduì wǒmen yě bù huì gěi tā qián.

Cho dù có người mang sổ tiết kiệm của ngài đến rút tiền, nếu anh ta đưa mật khẩu không đúng chúng tôi cũng không đưa tiền cho anh ta.Buổi tự học tiếng Trung online các mẫu câu Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề Báo mất sổ tiết kiệm đến đây kết thúc.

Các bạn hãy duy trì học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.     

Bình luận

Tin tức mới