LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 9
  • 570
  • 2,712,252

Giáo trình Hán ngữ 1: Hướng dẫn viết từ mới Bài 4

  06/05/2017

>> Giáo trình Hán ngữ 1: Hướng dẫn viết từ mới Bài 3

Để giúp các bạn học tiếng Trung viết và nhớ chữ Hán tốt hơn, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm tiếng Trung BK) – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu bài Hướng dẫn viết chữ Hán của tất cả từ mới và từ mới mở rộng Bài 4 你去哪儿 Giáo trình Hán ngữ 1.

Tất cả những từ mới này bao gồm cả từ mới mở rộng đều được dạy ở trên lớp tại Trung tâm tiếng Trung BK. Và mỗi từ mới chúng tôi đều cung cấp thêm bộ thủ, nghĩa bộ thủ và ảnh động hướng dẫn viết thứ tự từng nét của mỗi chữ Hán.

Trước tiên các bạn hãy nghe một lượt những từ mới Bài 4 你去哪儿 Giáo trình Hán ngữ 1.

Từ mới trong bài

1. 今天           jīntiān             KIM THIÊN                     hôm nay

    天               tiān                 THIÊN                            ngày

    昨天           zuótiān           TÁC THIÊN                    hôm qua

2. 星期           xīngqī             TINH KỲ                         thứ, tuần

+ Bộ thủ: (47) : Viết (nói)

+ Bộ thủ: (48) : Sinh (sinh sản)

+ Bộ thủ: (49) : Kỳ (nó)

星期一            xīngqīyī           TINH KỲ NHẤT              thứ hai

星期二            xīngqī’èr         TINH KỲ NHỊ                  thứ ba

星期三            xīngqīsān        TINH KỲ TAM                thứ tư

星期四            xīngqīsì            TINH KỲ TỨ                   thứ năm

星期五            xīngqīwǔ          TINH KỲ NGŨ                thứ sáu

星期六            xīngqīliù          TINH KỲ LỤC                thứ bảy

星期天            xīngqītiān        TINH KỲ THIÊN             chủ nhật

3. 几               jǐ                      KỶ                                  mấy

+ Bộ thủ: (50) : Kỷ (cái bàn)

4. 二      èr                    NHỊ                                 số hai, 2

+ Bộ thủ: (51) : Nhị (hai)

5. 三               sān                  TAM                                số ba, 3

6. 四               sì                    TỨ                                  số bốn, 4

7. 哪儿           nǎr                  NÁ NHI                           ở đâu

+ Bộ thủ: (52) : Nhi (con cái)

8. 那儿           nàr                  NA NHI                           chỗ kia

9. 我               wǒ                  NGÃ                                tôi

10. 回             huí                  HỒI                                 về, quay về

11. 学校         xuéxiào           HỌC HIỆU                      trường học

+ Bộ thủ: (53) : Mộc (cây)

12. 再见         zàijiàn             TÁI KIẾN                        tạm biệt

13. 对不起     duì bu qǐ         ĐỐI BẤT KHỞI               xin lỗi

14. 没关系     méi guānxi      MỘT QUAN HỆ              không có gì

+ Bộ thủ: (54) : Thù (vũ khí)

+ Bộ thủ: (55) : Yêu (yêu ma)

Danh từ riêng

15. 天安门     Tiān’ānmén     THIÊN AN MÔN             Thiên An Môn

+ Bộ thủ: (56) : Môn (cửa)

Từ mới mở rộng trên lớp tại Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh

16. 前天         qiántiān          TIỀN THIÊN                  hôm kia

17. 后天         hòutiān           HẬU THIÊN                  ngày kia

18. 家             jiā                    GIA                                 nhà

+ Bộ thủ: (57) : Thỉ (con lợn)

19. 玩儿         wánr               NGOAN NHI                   chơi

20. 买东西     mǎi dōng xī     MÃI ĐÔNG TÂY             mua đồ

+ Bộ thủ: (58) (乙乚): Ất (ngôi thứ hai trong thiên can)

Buổi học Hướng dẫn viết từ mới Bài 4 你去哪儿 Giáo trình Hán ngữ 1 đến đây kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi và hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Tin tức mới