LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 335
  • 2,312,430

Hướng dẫn viết họ tên tiếng Trung lớp Hán ngữ A298

  24/05/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh hướng dẫn cách viết họ tên học viên đang theo học tại Trung tâm.

1. Phạm Thị Hoàng Mai 范氏黄梅 Fàn Shì Huángméi

2. Trần Ngọc Ánh 陈玉映 Chén Yùyìng

3. Nguyễn Thị Thúy 阮氏翠 Ruǎn Shìcuì

4. Nguyễn Thị Thanh Thủy 阮氏清水 Ruǎn Shì Qīngshuǐ

5. Nguyễn Nhật Linh 阮日玲 Ruǎn Rìlíng

6. Đào Thanh Dung 陶清容 Táo Qīngróng

7. Nguyễn Ngọc Anh阮玉英 Ruǎn Yùyīng

8. Nguyễn Thị Thuận 阮氏顺 Ruǎn Shìshùn

9. Trần Thanh Giang 陈清江 Chén Qīngjiāng

10. Phan Thị Thủy 潘氏水 Pān Shìshuǐ

11. Nguyễn Hồng Hoa 阮红花 Ruǎn Hónghuā

12. Vũ Thị Lan Hương 武氏兰香 Wǔ Shì Lánxiāng

 

Tin tức mới