LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 523
  • 4,410,807

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (10)

  07/06/2017

>> Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (9)

Hôm nay, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu với các bạn những người đang học tiếng Trung các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo chủ đề: Thông báo và chuyển lời nhắn nhé.

通知和转告 Tōngzhī hé zhuǎngào: Thông báo và chuyển lời

1. 大家注意了,我说一件事。

Dàjiā zhùyì le, wǒ shuō yí jiàn shì.

Mọi người chú ý, tôi thông báo một việc.

2. 通知一件事,下午全体同学到二零五教室开会。

Tōngzhī yí jiàn shì, xiàwǔ quántǐ tóngxué dào èrlíngwǔ jiāoshì kāihuì.

Thông báo một việc như sau, buổi chiều tất cả học sinh đến phòng 205 để họp.

3. 有件事说一下,明天我们参观故宫,想去的同学请报名。

Yǒu jiàn shì shuō yíxià, míngtiān wǒmen cānguān Gùgōng, xiǎng qù de tóngxué qǐng bào míng.

Thông báo một việc, ngày mai chúng ta đi tham quan Cố Cung, ai muốn đi thì đăng ký.

4. 麻烦你告诉王老师,明天我不能去上课了。

Máfan nǐ gàosu Wáng lǎoshī, míngtiān wǒ bù néng qù shàng kè le.

Phiền bạn nói với thầy/cô Vương, ngày mai tôi không thể đi học được.

5. 请你转告小王,明天晚上八点,老地方见。

Qǐng nǐ zhuǎngào Xiǎo Wáng, míngtiān wǎnshang bā diǎn, lǎo dìfang jiàn.

Bạn nói với Tiểu Vương, 8h tối mai gặp nhau ở chỗ cũ.

6. 小张让我转告你,他有事儿不能来了。

Xiǎo Zhāng ràng wǒ zhuǎngào nǐ, tā yǒu shìr bù néng lái le.

Tiểu Trương nhờ tôi chuyển lời đến bạn, anh ấy có việc không đến được.

7. 我妹妹让我告诉你,以后不要再来找她了。

Wǒ mèimei ràng wǒ gàosu nǐ, yǐhòu bú yào zài lái zhǎo tā le.

Em gái tôi nhờ tôi nói với cậu, sau này đừng đến tìm nó nữa.

8. 小王不在,有什么需要我转告的吗?

Xiǎo Wáng bú zài, yǒu shénme xūyào wǒ zhuǎngào de ma?

Tiểu Vương không có ở đây, có gì cần tôi chuyển lời giúp không?

Buổi học tiếng Trung online với các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày đến đây tạm kết thúc.

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới