LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 8
  • 204
  • 2,312,299

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (12)

  07/08/2017

>> Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (11)

Hôm nay, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu với các bạn những người đang học tiếng Trung các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo chủ đề: Lo lắng nhé.

Cách biểu đạt lo lắng về việc gì đó:

- 我担心 + lý do

- 我害怕 + lý do

- 恐怕 + lý do

-  lý do + 我很不放心

- lý do + 怎么办才好

Ví dụ:

1. 我担心这次考试我考不过去。

Wǒ dānxīn zhè cì kǎoshì wǒ kǎo bú guòqù.

Tôi lo lần này thi không qua.

2. 我害怕走晚了赶不上车。

Wǒ hàipà zǒu wǎn le gǎn bú shàng chē.

Tôi sợ đi muộn sẽ không thể bắt kịp xe.

3. 恐怕这件事没有想的那么容易。

Kǒngpà zhè jiàn shì méi yǒu xiǎng de nàme róngyì.

E là việc này không dễ giống như là nghĩ vậy.

4. 他一个人去,我很不放心。

Tā yí gè rén qù, wǒ hěn bú fàng xīn.

Anh ấy đi một mình, tôi không yên tâm.

5. 真不知道该怎么办才好。

Zhēn bú zhīdào gāi zěnme bàn cái hǎo.

Thật không biết làm thế nào mới được.

6. 要是他不答应,我们怎么办呢?

Yàoshì tā bú dāying, wǒmen zěnme bàn ne.

Nếu anh ấykhông đồng ý, chúng ta phải làm sao?

Buổi học tiếng Trung online với các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày đến đây tạm kết thúc.

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới