LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 9
  • 2428
  • 3,292,542

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (14)

  28/11/2017

>> Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (13)

Hôm nay, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu với các bạn những người đang học tiếng Trung các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo chủ đề: Thích và hài lòng nhé.

Cách biểu đạt Thích và hài lòng về việc gì đó:

一、喜欢: Thích

1. 我喜欢这种运动。

wǒ xǐhuān zhè zhǒng yùndòng.

Tôi thích môn thể thao này.

2. 我爱看这个电影。

wǒ ài kàn zhè ge diànyǐng.

Tôi rất thích xem phim này.

3. 我对集邮很感兴趣。

wǒ duì jíyóu hěn gǎn xìngqù.

Tôi thích môn sưu tập tem.

4. 我已经迷上足球了。

wǒ yǐjīng mí shàng zúqiú le.

Tôi đã mê bóng đá rồi.

二、满意 Hài lòng

1. 跟你们在一起,我太高兴了。

gēn nǐmen zài yīqǐ, wǒ tài gāoxìng le.

Tôi rất vui vì được ở cạnh các bạn.

2. 这件衣服很适合我。

zhè jiàn yīfu hěn shìhé wǒ.

Bộ quần áo này rất hợp với tôi.

3. 这件衣服对我很合适。

zhè jiàn yīfu duì wǒ hěn héshì.

Bộ quần áo này là làm cho tôi rồi.

4. 住在这儿,感觉太舒服了。

zhù zài zhèr, gǎnjué tài shūfu le.

Ở đây, cảm thấy rất thoải mái.

5. 我对你的回答很满意。

wǒ duì nǐ de huídá hěn mǎnyì.

Bình luận

Tin tức mới