LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 2403
  • 3,292,517

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (23)

  12/05/2018

>> Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (22)

Hôm nay, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu với các bạn những người đang học tiếng Trung các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo chủ đề: Ngạc nhiên và Bối rối nhé.

Cách biểu đạt Ngạc nhiên và Bối rối về việc gì đó:

惊奇和困惑        Jīngqí hé kùnhuò    Ngạc nhiên và Bối rối

一, 惊奇    jīngqí        Ngạc nhiên

1.哎呀!    

Āiyā!

Ái chà!

2.咦!

Yí!

Ơ!

3.哇!

Wa!

Oa!

4.天啊!

Tiān a!

Trời ơi!

5.真的吗?

Zhēn de ma?

Thật không?

6.真奇怪,门怎么自己开了?

Zhēn qíguài, mén zěnme zìjǐ kāile?

Thật kì lạ, cửa sao tự mở nhỉ?

7.什么?你居然/竟然不知道这事儿?

Shénme? Nǐ jūrán/jìngrán bùzhīdào zhè shì er?

Gì cơ? Bạn sao lại không biết chuyện này?

8. 嘿,你怎么来了?

Hēi, nǐ zěnme láile?

Này, bạn đến sao?

9.简直让人难以相信!

Jiǎnzhí ràng rén nányǐ xiāngxìn!

Quả là làm cho người khác khó tin được!

10.这事真是不可思议。

Zhè shì zhēnshi bùkěsīyì.

Điều này thật sự đáng kinh ngạc.

二, 困惑        Kùnhuò        Bối rối

1.不知怎么回事,这两天我老想睡觉。

bùzhī zěnme huí shì, zhè liǎng tiān wǒ lǎo xiǎng shuìjiào.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, hai ngày này tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.

2.不知为什么,我有点儿头疼。

Bù zhī wèishéme, wǒ yǒudiǎn er tóuténg.

Không biết tại làm sao, tôi thấy hơi đau đầu.

3.我真不明白,他怎么能这样!

Wǒ zhēn bù míngbái, tā zěnme néng zhèyàng!

Tôi thật không hiểu, anh ấy sao lại có thể như vây.

4.我一直很纳闷,他怎么常不回家呢?

Wǒ yīzhí hěn nàmèn, tā zěnme cháng bù huí jiā ne?

Tôi thấy rất khó hiểu, anh ấy sao không hay về nhà?

5.这个问题真让我头疼!

Zhège wèntí zhēn ràng wǒ tóuténg!

Thắc mặc này thật làm tôi đau đầu!

6.你干吗不跟我们一起去呢?

Nǐ gànma bù gēn wǒmen yīqǐ qù ne?

Bạn làm gì mà không đi cùng chúng tôi?

7.我不能理解他为什么那么说!

Wǒ bùnéng lǐjiě tā wèishéme nàme shuō!

Tôi không thể lí giải được sao anh ta lại nói thế!

8.你越说我越糊涂。

Nǐ yuè shuō wǒ yuè hútú.

Bạn càng nói tôi càng cảm thấy lơ mơ.

Buổi học tiếng Trung online với các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày đến đây tạm kết thúc.

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới