LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 8
  • 615
  • 2,712,297

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (24)

  16/05/2018

>> Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (23)

Hôm nay, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu với các bạn những người đang học tiếng Trung các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo chủ đề: Thời gian nhé.

Cách biểu đạt một thời điểm nào đó

时刻        Shíkè        Thời khắc

一,  询问时刻            xúnwèn shíkè        Hỏi về thời khắc

1.现在几点?

Xiànzài jǐ diǎn?

Bây giờ là mấy giờ?

2.几点了?

Jǐ diǎn le?

Mấy giờ rồi?

3.你每天几点起床?

Nǐ měitiān jǐ diǎn qǐ chuáng?

Bạn mỗi ngày ngủ dậy lúc mấy giờ?

4.你什么时候回家?

Nǐ shénme shíhòu huí jiā?

Khi nào bạn về nhà?

二, 表达时刻            biǎodá shíkè        Cách biểu đạt thời gian

1.现在十点五十。

Xiànzài shí diǎn wǔshí.

Bây giờ là 10 giờ 50 phút.

2.现在六点整。

Xiànzài liù diǎn zhěng.

Bây giờ là 6 giờ đúng.

3.正好九点。

Zhènghǎo jiǔ diǎn.

Vừa đúng 9 giờ.

4.七点多了。

Qī diǎn duō le.

Hơn 7 giờ rồi.

5.快到五点半了。

Kuài dào wǔ diǎn bànle.

Sắp đến 5 giờ rưỡi rồi.

6.差一刻八点。

Chà yīkè bā diǎn.

8 giờ kém 15 phút.

7.九点零三分。

Jiǔ diǎn líng sān fēn.

9 giờ 3 phút.

三, 询问与回答表是否准确            xúnwèn yǔ huídá biǎo shìfǒu zhǔnquè            Hỏi và trả lời đồng hồ đúng giờ hay không.

1.你的表准吗?

Nǐ de biǎo zhǔn ma?

Đồng hồ của bạn có chính xác không?

2.我的表很准,一分也不差。

Wǒ de biǎo hěn zhǔn, yī fēn yě bù chā.

Đồng của tôi rất chuẩn giờ, không sai phút nào.

3.我的表快三分。

Wǒ de biǎo kuài sān fēn.

Đồng hồ của tôi nhanh ba phút

4.我的表慢三分。

Wǒ de biǎo màn sān fēn.

Đồng hồ của tôi chậm ba phút.

Buổi học tiếng Trung online với các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày đến đây tạm kết thúc.

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới