LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 131
  • 2,312,226

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (26)

  05/06/2018

>> Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày (25)

Hôm nay, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu với các bạn những người đang học tiếng Trung các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo chủ đề: Ngày tháng nhé.

Cách biểu đạt một ngày tháng nào đó

日期        Rìqí         Ngày tháng

询问年,月,日        xúnwèn nián, yuè, rì        Hỏi ngày, tháng, năm

1.今天几月几号?

jīntiān jǐ yuè jǐ hào?

Hôm nay ngày bao nhiêu?

2.今天星期几?

Jīntiān xīngqí jǐ?

Hôm nay là thứ mấy?

3.你是哪年大学毕业的?

Nǐ shì nǎ nián dàxué bìyè de?

Bạn tốt nghiệp đại học năm nào?

4.你是今年几月到北京的?

Nǐ shì jīnnián jǐ yuè dào běijīng de?

Năm nay bạn đến Bắc Kinh vào tháng mấy?

5.你是哪天出生的?

Nǐ shì nǎ tiān chūshēng de?

Bạn sinh nhật hôm nào?

6.你的生日是几月几号?

Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?

Ngày sinh nhật của bạn vào ngày tháng nào?

年,月,日的表达        Nián, yue, rì de biǎodá            Trả lời ngày, tháng, năm

1.今天八月十五号,星期三。

jīntiān bā yuè shíwǔ hào, xīngqísān.

Hôm nay là thứ 3 ngày 15 tháng 8.

2.一九九八年我从北京大学毕业。

Yījiǔjiǔbā nián wǒ cóng běijīng dàxué bìyè.

Năm 1998, tôi tốt nghiệp đại học Bắc Kinh.

3.今年九月,我来到北京。

Jīnnián jiǔ yuè, wǒ lái dào běijīng.

Tháng 9 năm nay, tôi đến Bắc Kinh.

4.我是一九七五年四月二十五日出生的。

Wǒ shì yījiǔqīwǔ nián sì yuè èrshíwǔ rìchūshēng de.

Tôi sinh ngày 25 tháng 4 năm 1975.

5.上星期我去故宫了。

Shàng xīngqí wǒ qù gùgōng le.

Tuần sau tôi đi Cố Cung rồi.

6.八十年代以来,中国开始了改革开放。

Bāshí niándài yǐlái, zhōngguó kāishǐle gǎigé kāifàng.

Thập niên 80 đến nay, Trung Quốc bắt đầu cải cách mở cửa.

Buổi học tiếng Trung online với các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày đến đây tạm kết thúc.

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới