LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 1704
  • 3,496,386
Hiển thị
  24/04/2017

Giáo trình học chữ Hán cấp tốc

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về chữ Hán như: bộ thủ, thiên bàng, chữ hình thanh, chữ hội ý...

  19/04/2017

Phó từ thường dùng trong HSK

Giải thích cách dùng 168 phó từ thường dùng trong đề thi HSK, hơn 670 câu ví dụ và hơn 1600 câu bài tập thi.

  17/04/2017

Giới từ thường dùng trong HSK

Giải thích cách dùng 61 giới từ thường dùng trong đề thi HSK, hơn 420 câu ví dụ và hơn 1100 câu bài tập thi.

  15/04/2017

Liên từ thường dùng trong HSK

Nội dung phong phú với 102 liên từ thường dùng trong đề thi HSK, hơn 400 câu ví dụ và hơn 1000 câu bài tập thi.

  08/04/2017

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 1

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán – tiến bộ từng bước – Tập 1 dành cho các bạn học tiếng Trung Giáo trình Hán ngữ 2 - tại Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh.

  06/04/2017

Từ điển học tiếng Hán hiện đại

Với hơn 4000 từ có nhiều câu ví dụ kèm phiên âm, rất phù hợp với người mới học tiếng Trung.

  29/03/2017

Phương pháp giảng dạy tiếng Hán cho người nước ngoài

Một cuốn sách mà giáo viên dạy tiếng Hán không thể bỏ qua.

  22/03/2017

Bài tập từ vựng HSK- sơ trung cấp

Bài tập phân biệt từ đồng nghĩa, từ cận nghĩa trong tiếng Trung.

  17/03/2017

15 bài giảng hư từ trong tiếng Hán

Hư từ trong tiếng Hán bao gồm phó từ, giới từ, liên từ, trợ từ, từ ngữ khí, từ tượng thanh.

  12/03/2017

Đọc hiểu HSK vui nhộn - cao cấp

Học để vui, vui để học, cuốn sách HSK này đã làm được điều kỳ diệu đó.