LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 136
  • 2,610,954

Tam Quốc Diễn Nghĩa – Hồi thứ ba

  02/11/2018

>> LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT

>> Quà tặng Sách học tiếng Trung

>> Tam Quốc Diễn Nghĩa – Hồi thứ hai

Phần lớn trong chúng ta đều đã từng đọc truyện, xem phim hoặc chơi game Tam Quốc Diễn Nghĩa. Và còn gì tuyệt vời hơn với những bạn đã đang học tiếng Trung bây giờ có thể đọc truyện tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa bằng tiếng Trung do Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - Fanpage: Thế Giới Tiếng Trung biên tập phiên âm và biên dịch sang tiếng Việt, để giúp các bạn vừa đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa vừa ôn tập, củng cố và nâng cao trình độ tiếng Trung của bản thân.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - Fanpage: Thế Giới Tiếng Trung địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu: Tam Quốc Diễn Nghĩa – Hồi thứ ba: Đổng Trác xưng bá kinh thành.

第三回:董卓霸京师

Dǒng Zhuō bà jīngshī

Đổng Trác xưng bá kinh thành

西凉刺史董卓,野心很大,他接到何进的檄文,便统领二十万西凉军,来到京师洛阳,正好撞上少帝和陈留王落难。

Xī Liáng Cìshǐ Dǒng Zhuō, yěxīn hěn dà, tā jiē dào Hé Jìn de xíwén, biàn tǒnglǐng èrshí wàn Xī Liáng jūn, lái dào jīngshī Luò Yáng, zhènghǎo zhuàng shàng shǎodì hé Chén Liú Wáng luònàn.

Đổng Trác là Thứ sử Tây Lương, có dã tâm rất lớn, ông ta nhận được hịch văn của Hà Tiến, liền thống lĩnh 20 vạn quân Tây Lương, đến kinh thành Lạc Dương, vừa hay trên đường đi gặp Thiếu đế và Trần Lưu Vương chạy nạn.

一. 陈留王刘协见到董卓,面无惧色,厉声质问:“你是来保驾还是来劫驾?董卓认为他有帝王之才,慌忙下马伏在地上跪拜。

Yī. Chén Liú Wáng Liú Xié jiàn dào Dǒng Zhuō, miàn wú jùsè, lìshēng zhìwèn:“Nǐ shì lái bǎo jià háishì lái jié jià? Dǒng Zhuō rènwéi tā yǒu dìwáng zhī cái, huāngmáng xiàmǎ fú zài dìshàng gùibài.

1.Trần Lưu Vương Lưu Hiệp nhìn thấy Đổng Trác, sắc mặt không chút sợ hãi, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi đến hộ giá hay cướp giá?” Đổng Trác cho rằng Trần Lưu Vương là một người có tài làm đế vương, vội vã xuống ngựa quỳ lạy.

二. 董卓派人将少帝和陈留王护送进入皇宫,又传令二十万军队驻扎在京师洛阳城外。

Èr. Dǒng Zhuō pài rén jiāng Shǎo dì hé Chén Liú Wáng hùsòng jìnrù huánggōng, yòu chuán lìng èrshí wàn jūnduì zhùzhá zài jīngshī Luò Yáng chéng wài.

2. Đổng Trác phái người hộ giá Thiếu đế và Trần Lưu Vương về cung, rồi hạ lệnh 20 vạn binh sỹ đóng quân tại ngoài thành Lạc Dương.

三. 少帝刘辩回到宫中,来见何太后。太后见他平安无事,十分欣慰,不一会儿,宫人报:“传国玉玺不见了。” 母子二人听了,抱头痛哭。

Sān.Shǎodì Liú Biàn huí dào gōng zhōng, lái jiàn Hé tàihòu. Tàihòu jiàn tā píng'ān wú shì, shífēn xīnwèi, bù yīhuǐ'er, gōng rén bào:“Chuán guó yùxǐ bùjiànle.” Mǔzǐ èr rén tīngle, bào tóu tòngkū.

3.Thiếu đế Lưu Biện hồi cung, liền đến gặp Hà Thái hậu, Hà Thái hậu nhìn thấy Thiếu Đế bình an vô sự, vô cùng vui mừng. Lát sau, người trong cung đến báo :“Ngọc tỷ truyền quốc mất rồi.” Hai mẹ con Hà thái hậu nghe xong, ôm nhau khóc ròng.

四. 董卓私下对李儒说:“我想废掉少帝,改立陈留王。”李儒献计说:“明天我们召集百官,商议废立。有不从者,斩!”董卓听了大喜。

Sì. Dǒng Zhuō sīxià duì Lǐ Rú shuō: “Wǒ xiǎng fèi diào Shǎodì, gǎi lì Chén Liú Wáng.” Lǐ Rú xiànjì shuō: “Míngtiān wǒmen zhàojí bǎi guān, shāngyì fèilì. Yǒu bù cóng zhě, zhǎn!” Dǒng Zhuō tīng le dàxǐ.

4. Đổng Trác mật bàn với Lý Nho:“Ta muốn phế bỏ Thiếu đế, lập Trần Lưu Vương lên làm Hoàng đế.” Lý Nho hiến kế rằng: “Ngày mai chúng ta triệu tập bá quan, bàn việc phế ngôi lập vị. Ai không thuận theo, chém !” Đổng Trác nghe xong mừng lắm.

五. 第二天,董卓设宴召集百官,商议废立天子一事,百官听了,不敢吱声,这时,荆州刺史丁原站出来,说:“你这逆臣贼子!天子没错,为何要废?”

Wǔ. Dì èr tiān, Dǒng Zhuō shè yàn zhàojí bǎi guān, shāngyì fèilì tiānzǐ yī shì, bǎi guān tīngle, bù gǎn zīshēng, zhèshí, Jīng Zhōu Cìshǐ Dīng Yuán zhàn chū lái, shuō:“Nǐ zhè nì chén zéi zǐ ! Tiānzǐ méi cuò, wèihé yào fèi?”

5. Ngày hôm sau, Đổng Trác bày tiệc rượu triệu tập các văn võ bá quan bàn bạc việc phế lập, bá quan nghe xong, không ai dám lên tiếng, lúc này, chỉ có Thứ sử Kinh Châu Đinh Nguyên đứng dậynói: “Ngươi là kẻ nghịch thần tặc tử, Thiên tử không làm sai việc gì, hà cớ sao phải phế bỏ?”

六. 卓听了大怒,说:“顺我者昌,逆我者亡。”于是,他仗剑来杀丁原。这时,李儒见丁原身后立着一个顶天立地的汉子,忙上前阻止董卓。

Liù. Dǒng Zhuō tīng le dànù, shuō: “Shùn wǒ zhě chāng, nì wǒ zhě wáng.” Yúshì, tā zhàng jiàn lái shā DīngYuán. Zhèshí, Lǐ Rú jiàn Dīng Yuán shēn hòu lì zhe yí gè ding tiān lì dì de hànzi, máng shàng qián zǔzhǐ Dǒng Zhuō.

6. Đổng Trác nghe xong nổi trận quát: “Thuận ta thì sống, chống ta thì chết.” Rồi rút kiếm định chém Đinh Nguyên. Lúc này, Lý Nho thấy người sau Đinh Nguyên uy phong lẫm liệt, vội tiến lên phía trước ngăn Đổng Trác.

七. 这位顶天立地的汉子名叫吕布,他生得威风凛凛,气宇轩昂,手持方天画戟,立在丁原身后,他正怒目看着董卓。

Qī. Zhè wèi ding tiān lì dì de hànzi míng jiào Lǚ Bù, tā sheng dé wēi fēng lǐn lǐn, qì yǔ xuān 'áng, shǒu chí fāng tiān huà jǐ, lì zài Dīng Yuán shēnhòu, tā zhèng nùmù kàn zhe Dǒng Zhuō.

7. Người này tên là Lữ Bố, trông rất uy phong lẫm liệt, phong thái hiên ngang, tay cầm Phương thiên hoạ kích, đứng ngay sau lưng Đinh Nguyên trừng mắt nhìn Đổng Trác.

八. 没过几天,丁原派吕布引着一班人马到城外来战董卓,吕布果然善战,飞马直取董卓。董卓吓得引兵倒退三十里。

Bā. Méi guò jǐ tiān, Dīng Yuán pài Lǚ Bù yǐn zhe yī bān rénmǎ dào chéng wài lái zhàn Dǒng Zhuō, Lǚ Bù guǒrán shànzhàn, fēi mǎ zhí qǔ Dǒng Zhuō. Dǒng Zhuō xià dé yǐn bīng dàotuì sān shí lǐ.

8. Chưa được vài ngày, Đinh Nguyên phái Lữ Bố dẫn quân ra ngoài thành đánh Đổng Trác. Lữ Bố quả nhiên thiện chiến, thúc ngựa xông thẳng vào bắt Đổng Trác. Đổng Trác sợ hãi thu quân lui 30 dặm.

九. 董卓为了除掉丁原,让谋士李肃带着重金和赤兔马来到吕布军营,劝说吕布投靠自己。

Jiǔ. Dǒng Zhuō wèile chú diào Dīng Yuán, ràng móushì Lǐ Sù dài zhe zhòng jīn hé Chì Tù mǎ lái dào Lǚ Bù jūnyíng, quànshuō Lǚ Bù tóukào zìjǐ.

9. Đổng Trác vì muốn trừ khử Đinh Nguyên, sai Lý Túc mang vàng và ngựa Xích Thố đến doanh trại của Lữ Bố,khuyên dụ Lữ Bố đầu quân cho mình.

十. 当夜,吕布果然杀了义父丁原,拎着他的头颅来见董卓。董卓见了十分高兴,认吕布做了义子。

Shí. Dàngyè, Lǚ Bù guǒrán shā le yì fù Dīng Yuán, līn zhe tā de tóulú lái jiàn Dǒng Zhuō. Dǒng Zhuō jiàn le shí fèn gāoxìng, rèn Lǚ Bù zuò le yìzǐ.

10. Đêm đó, Lữ Bố quả nhiên giết chết nghĩa phụ Đinh Nguyên, xách đầu Đinh Nguyên đến gặp Đổng Trác. Đồng Trác nhìn thấy vô cùng mừng rỡ, nhận Lữ Bố làm nghĩa tử.

十一. 董卓得了吕布,如虎添翼。他强行废掉并毒死少帝刘辩,逼死何太后,又改立九岁的陈留王刘协为汉献帝,自封相国。

Shí yī. Dǒng Zhuō dé le Lǚ Bù , rú hǔ tiān yì. Tā qiángxíng fèidiào bìng dúsǐ shǎodì Liú Biàn, bīsǐ Hé tàihòu, yòu gǎilì jiǔ suì de Chén Liú Wáng Liú Xié wèi Hàn Xiàn dì, zìfēng xiāngguó.

11. Đổng Trác có được Lữ Bố, như hổ thêm cánh. Ông ta cưỡng ép việc phế bỏ và hạ độc Thiếu đế Lưu Biện, bức chết Hà Thái hậu, rồi lập Trần Lưu Vương Lưu Hiệp chín tuổi lên làm Hán Hiến đế, tự phong mình làm Tướng quốc.

(Nguyễn Lương dịch- còn nữa...)

 

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

>> LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT

>> Quà tặng Sách học tiếng Trung

Tin tức mới