LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 8
  • 931
  • 3,172,336

Tam Quốc Diễn Nghĩa – Hồi thứ năm

  14/02/2019

>> LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT

>> Quà tặng khuyến học 2019

>> Sách học tiếng Trung 2019

>> Tam Quốc Diễn Nghĩa – Hồi thứ ba

Phần lớn trong chúng ta đều đã từng đọc truyện, xem phim hoặc chơi game Tam Quốc Diễn Nghĩa. Và còn gì tuyệt vời hơn với những bạn đã đang học tiếng Trung bây giờ có thể đọc truyện tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa bằng tiếng Trung do Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - Fanpage: Thế Giới Tiếng Trung biên tập phiên âm và biên dịch sang tiếng Việt, để giúp các bạn vừa đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa vừa ôn tập, củng cố và nâng cao trình độ tiếng Trung của bản thân.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - Fanpage: Thế Giới Tiếng Trung địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu: Tam Quốc Diễn Nghĩa – Hồi thứ năm: Chén rượu ấm chém Hoa Hùng.

温酒斩华雄

Wēn jiǔ zhǎn Huá Xióng

Rượu ấm chém Hoa Hùng

曹操回到陈留,招兵买马,会合袁绍,公孙瓒,孙坚等十七路诸侯,攻打董卓。

Cáo Cāo huí dào Chénliú, zhāo bīng mǎi mǎ, huìhé Yuán Shào, Gōng Sūnzàn, Sūn Jiān děng shí qī lù zhūhóu, gōngdǎ Dǒng Zhuó.

Tào Tháo về đến Trần Lưu, chiêu binh mãi mã, tụ họp 17 chư hầu các trấn Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Tôn Kiên..., tiến đánh Đổng Trác.

一、十八路诸侯推举袁绍为盟主。袁绍命他的弟弟南阳太守袁术督运粮草,令长沙太守孙坚为先锋。

Yī. Shíbā lù zhūhóu tuī jǔ Yuán Shào wéi méngzhǔ. Yuán Shào mìng tā de dìdi Nán Yáng tàishǒu Yuán Shù dūyùn liángcǎo ,lìng Cháng Shā tàishǒu Sūn Jiān wéi xiānfēng.

1. 18 chư hầu các trấn tôn Viên Thiệu lên làm minh chủ. Viên Thiệu lệnh cho em trai Viên Thuật là thái thú Nam Dương đôn đốc việc lương thảo, lệnh cho thái thú Trường Sa là Tôn Kiên làm tiên phong.

二、董卓派大将华雄迎战。袁术害怕孙坚立了头功,于是故意不发粮草,致使十八路诸侯先锋孙坚大败。

Èr. Dǒng Zhuó pài dàjiāng Huá Xióng yíngzhàn. Yuán Shù hàipà Sūn Jiān lì le tóugōng, yúshì gùyì bú fā liángcǎo, zhì shǐ shíbā lù zhūhóu xiānfēng Sūn Jiān dàbài.

2. Đổng Trác cử Đại tướng  Hoa Hùng nghênh chiến. Viên Thuật sợ Tôn Kiên lập công đầu, bèn cố ý không phát lương thảo, dẫn đến tiên phog 18 cánh quân chư hầu là Tôn Kiên đại bại.

三、华雄打败了孙坚,又在虎牢关阵前杀了鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤等几位武将,十分得意十八路诸侯惊慌失措,束手无策。

Sān. Huá Xióng dǎbài le Sūn Jiān, yòu zài Hǔ Láo guān zhèn qián shā le Bào Zhōng, Zǔ Mào, Yú Shè, Pān Fèng děng jǐ wèi wǔjiāng, shífèn déyì shíbā lù zhū hóu jīng huāng shī cuò, shù shǒu wú cè.

3. Hoa Hùng đánh bại Tôn Kiên, rồi liên tục chém các tướng Bào Trung, Tổ Mậu, Du Thiệp, Phan Phụng ngay tại trận ở cửa ải Hổ Lao, hắn vô cùng đắc ý, 18 cánh quân của các chư hầu hoảng hốt lo sợ, bó tay không biết phải đối phó như thế nào.

四、这时,关羽自告奋勇,他对袁绍说:“盟主,小将愿意去砍下华雄的脑袋!”袁绍听了,问:“你现在居什么官职啊?”,关羽据实相告。

Sì. Zhè shí, Guān Yǔ zì gào fèn yǒng, tā duì Yuán Shào shuō “Méngzhǔ, xiǎojiāng yuànyì qù kǎn xià Huá Xióng de nǎodài!” Yuán Shào tīng le, wèn: “Nǐ xiàn zài jū shénme guānzhí ā?” Guān Yǔ jù shí xiàng gào.

4. Lúc này, Quan Vũ dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm, bẩm với Viên Thiệu: “Minh chủ, tiểu tướng nguyện đi chém đầu Hoa Hùng!” Viên Thiệu nghe xong, bèn hỏi: “Ngươi hiện đang giữ chức quan gì?” Quan Vũ thành thật bẩm báo.

五、袁术听说关羽只是公孙瓒帐下的一名马弓手,生气地说:“我们十八路诸侯大将好几百,派你这么一个马弓手出战,岂不让华雄笑话。

Wǔ. Yuán Shù tīng shuō Guān Yǔ zhǐ shì Gōng Sūnzàn zhàng xià de yī míng mǎ gōng shǒu, shēngqì de shuō: “Wǒmen shí bā lù zhūhóu dàjiāng hǎo jǐ bǎi, pài nǐ zhème yī gè mǎ gōng shǒu chū zhàn, qǐ bú ràng Huá Xióng xiàohuà.

5.Viên Thuật nghe nói Quan Vũ chỉ là một tay mã cung dưới trướng Công Tôn Toán, tức giận quát: “18 đại quân của chư hầu chúng ta đại tướng cũng có vài trăm người, cử nhà ngươi một kẻ mã cung thủ xuất trận, há chẳng phải khiến Hoa Hùng cười nhạo hay sao.

六、关羽气得脸煞白,立下军令状,大声地说:“盟主,我如果杀不了华雄,就请砍下我的脑袋”。

Liù. Guān Yǔ qì dé liǎn shàbái, lì xià jūnlìngzhuàng, dàshēng de shuō: “Méngzhǔ, wǒ rúguǒ shā bù liǎo Huá Xióng, jiù qǐng kǎn xià wǒ de nǎodài ”.

6. Quan Vũ tức giận bèn lập quân lệnh trạng và nói: “Minh chủ, nếu tôi không giết chết Hoa Hùng, thì hãy chặt đầu của tôi.

七、曹操听了,非常赞赏。他倒了一杯热酒,递给关羽,为他壮行,说:“将军,请喝了这杯热酒,再去杀敌。”

Qī. Cáo Cāo tīng le, fēicháng zànshǎng. Tā dǎo le yī bēi rè jiǔ, dì gěi Guān Yǔ, wéi tā zhuàng xíng, shuō: “Jiāngjūn, qǐng hē le zhè bēi rè jiǔ, zài qù shā dí.”

7. Tào Tháo nghe xong, vô cùng tán thưởng. Tào Tháo rót một chén rượu nóng đưa cho Quan Vũ kích lệ tinh thần, nói :“Tướng quân uống chén rượu này, rồi đi giết giặc.”

八、关羽接过酒杯,又放在桌子上,信誓旦旦地说:“等我斩了华雄再来喝这杯酒吧!”说完,他提着大刀飞身上马。

Bā. Guān Yǔ jiē guò jiǔ bēi, yòu fàng zài zhuōzi shàng, xìn shì dàn dàn di shuō: “Děng wǒ zhǎn le Huá Xióng zài lái hē zhè bēi jiǔ ba!” Shuō wán, tā tí zhe dà dāo fēi shēn shàng mǎ.

8.Quan Vũ nhận lấy chén rượu, lại đặt lên bàn, thề rằng:“Đợi tôi chém được Hoa Hùng rồi sẽ về uống chén rượu này!” Nói xong, xách đao nhảy lên ngựa.

九、关羽果然十分骁勇,不一会儿,他拎着华雄的脑袋来到军营。十八路诸侯见了,十分震惊,面面相觑。

Jiǔ. Guān Yǔ guǒrán shífèn xiāoyǒng, bú yíhuìr, tā līn zhe Huá Xióng de nǎodài lái dào jūnyíng, shíbā lù zhūhóu jiàn le, shífèn zhènjīng, miàn miàn xiàng qù.

9. Quan Vũ quả nhiên vô cùng dũng mãnh, lát sau đã xách đầu của Hoa Hùng về đến doanh trại. Mười tám cánh quân chư hầu nhìn thấy đều vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau.

十、曹操见了大喜,端起桌上的酒杯递给他。关羽接过曹操的酒杯,一饮而尽。此时,杯子中的酒还是热的。

Shí. Cáo Cāo jiàn le dàxǐ, duān qǐ zhuō shàng de jiǔbēi dì gěi tā. Guān Yǔ jiē guò Cáo Cāo de jiǔ bēi, yī yǐn ér jìn. Cǐ shí, bēizi zhōng de jiǔ háishì rè de.

10. Tào Tháo nhìn thấy rất vui mừng, cầm chén rượu ở trên bàn lên đưa cho Quan Vũ. Quan Vũ uống cạn chén rượu. Lúc này, rượu trong chén vẫn còn ấm.

(Nguyễn Lương dịch- còn nữa...)

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

>> LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT

>> Quà tặng khuyến học 2019

>> Sách học tiếng Trung 2019

Bình luận

Tin tức mới