LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 407
  • 2,312,502

Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (10)

  07/10/2017

>> Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (9)

Để giúp các bạn có thể tự học tiếng Trung online hiệu quả, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu các mẫu câu Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (10).

Việc tự học tiếng Trung online đã trở nên dễ dàng hơn khi Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh còn bổ sung thêm phiên âm cho mỗi câu và câu dịch tiếng Việt để việc tự học tiếng Trung online trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại nhé.

告诉何时有空     Gàosù hé shí yǒu kòng     Thông báo lúc nào rảnh

1.又不走运!这已经十我第五次给他打电话了。

Yòu bù zǒuyùn! Zhè yǐjīng shí wǒ dì wǔ cì gěi tā dǎ diànhuàle.

Không may! Đây là lần thứ 5 tôi gọi điện cho bạn rồi.

2.您看他什么时候才有空?

Nín kàn tā shénme shíhòu cái yǒu kòng?

Ngài xem lúc nào ông ấy mới rảnh?

3.您知道他什么时候有空吗?

Nín zhīdào tā shénme shíhòu yǒu kòng ma?

Ngài biết lúc nào ông ấy rảnh?

4. 我想他七点就有空了。

Wǒ xiǎng tā qī diǎn jiù yǒu kòng le.

Tôi nghĩ ông ấy 7 giờ là rảnh.

5. 我想他今晚会有空。

Wǒ xiǎng tā jīn wǎn huì yǒu kòng.

Tôi nghĩ ông ấy tối nay sẽ rảnh.

6. 听说他五点半才有空。

Tīng shuō tā wǔ diǎn bàn cái yǒu kòng.

Nghe nói ông ấy 5 rưỡi mới rảnh.

7. 他说他六点才有空。

Tā shuō tā liù diǎn cái yǒu kòng.

Ông ấy nói ông ấy 6 giờ mới rảnh.

8. 过一会儿他就有空了。

Guò yīhuǐ'er tā jiù yǒu kòng le.

Chút nữa ông ấy rảnh.

9. 恐怕他两个小时后才能有空。

Kǒngpà tā liǎng gè xiǎoshí hòu cáinéng yǒu kòng

E là ông ấy hai tiếng sau mới rảnh.

10. 噢,有没空!

Ō, yǒu méi kōng!

Ôi, không rảnh đâu!  

11. 需要我叫他有空时给您回电话吗?

Xūyào wǒ jiào tā yǒu kòng shí gěi nín huí diànhuà ma?

Có cần tôi báo ông ấy rảnh thì gọi lại cho ngài không? 

Buổi tự học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại  đến đây kết thúc.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới