LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 436
  • 2,443,133

Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (12)

  26/12/2017

>> Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (11)

Để giúp các bạn có thể tự học tiếng Trung online hiệu quả, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu các mẫu câu Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (12).

Việc tự học tiếng Trung online đã trở nên dễ dàng hơn khi Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh còn bổ sung thêm phiên âm cho mỗi câu và câu dịch tiếng Việt để việc tự học tiếng Trung online trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại nhé.

询问事由                 xúnwèn shìyóu                  Hỏi về nguyên nhân

1. 有什么急事吗?

Yǒu shénme jíshì ma?

Có việc gì gấp không?

2. 请问是什么事?

Qǐng wèn shì shénme shì?

Xin hỏi có chuyện gì vậy?

3. 请告诉我,您有什么事吗?

Qǐng gàosù wǒ, nín yǒu shénme shì ma?

Vui lòng cho tôi biết, bạn có chuyện gì không?

4. 没有什么要紧事。

Méi yǒu shénme yàojǐn shì.

Chẳng có chuyện gì quan trọng cả.

5. 是关于选举的事。

Shì guānyú xuǎnjǔ de shì.

Về việc biểu quyết.

6. 有什么事吗?

Yǒu shénme shì ma?

Có chuyện gì không?

7. 我是代布莱克先生打电话来的。

Wǒ shì dài Bùláikè xiānshēng dǎ diànhuà lái de.

Tôi thay mặt cho ông Lai Khắc gọi điện thoại đến.

8. 他要我问您是否能在今天下午3点半和他见面。

Tā yào wǒ wèn nín shìfǒu néng zài jīntiān xiàwǔ sān diǎn bàn hé tā jiàn miàn.

Ông ấy muốn tôi hỏi ngài xem liệu ngày có thể họp với ông lúc 3h30 ngày hôm nay không.

9. 他要我告诉您,那份报告要到今天迟时候才能完成。

Tā yào wǒ gàosù nín, nà fèn bàogào yào dào jīntiān chí shíhòu cái néng wánchéng.

Ông ấy muốn tôi nói với ngài, bản báo cáo đó phải đến cuối ngày hôm nay mới có thể hoàn thành.

10. 我来电话是想商量一下,我们下星期聚一聚怎么样。

Wǒ lái diànhuà shì xiǎng shāngliang yíxià, wǒmen xià xīngqī jù yí jù zěnmeyàng?

Tôi gọi điện đến để bàn bạc một chút, sang tuần chúng ta có thể gặp trao đổi được không?

11. 是关于您和我们经理的约会。

Shì guānyú nín hé wǒmen jīnglǐ de yuēhuì.

Về cuộc hẹn của ngài và giám đốc của chúng tôi.

Buổi tự học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại  đến đây kết thúc.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới