LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 132
  • 2,610,950

Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (8)

  23/05/2017

>> Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (3-7)

Để giúp các bạn có thể tự học tiếng Trung online hiệu quả, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm tiếng Trung BK) giới thiệu các mẫu câu dùng trong lễ tân trực điện thoại.

Việc tự học tiếng Trung online đã trở nên dễ dàng hơn khi Trung tâm tiếng Trung BK - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhât Hà Nội ngoài mẫu câu bằng tiếng Trung còn bổ sung thêm phiên âm và câu dịch tiếng Việt để việc tự học tiếng Trung online trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm tiếng Trung BK - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhât Hà Nội học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại nhé.

请人代接 Qǐng rén dàijiē: Tìm người nghe hộ điện thoại

1. 这件事有没有其他的人能帮我?

Zhè jiàn shì yǒu méi yǒu qítā de rén néng bāng wǒ?

Có ai khác có thể giúp tôi việc này không?

2. 出口部经理是怀特小姐,您要和她讲话吗?

Chūkǒubù jīnglǐ shì Huáitè xiǎojiě, nín yào hé tā jiǎng huàma?

Bạn có muốn nói chuyện với cô White Trưởng phòng xuất khẩu không?

3. 或者我给您接到他的秘书那儿,好吗?

Huòzhě wǒ gěi nín jiēdào tā de mìshū nàr, hǎoma?

Hoặc là tôi nối máy đến chỗ thư ký của anh ấy được không?

4. 可否叫他的助手接电话?

Kě fǒu jiào tā de zhùshǒu jiē diànhuà.

Có thể bảo trợ lý của anh ấy nghe điện thoại không?

5. 噢,这是件机密事。

Ō, zhè shì jiàn jīmì shì.

Ồ, đây là việc bí mật.

6. 哦,那样的话,我给您接张先生。

Ò, nàyàng de huà, wǒ gěi nín jiē Zhāng xiānsheng.

Ồ, nếu thế thì tôi sẽ nối máy đến cho ông Trương.

7. 请稍后,我来为您接通他的秘书。

Qǐng shāo hòu, wǒ lái wéi nín jiētōng tā de mìshū.

Xin chờ chút, để tôi nối máy đến chỗ thư ký của anh ấy.

8. 不用了,谢谢,我等会儿再打。

Bú yòng le, xièxie, wǒ děng huìr zài dǎ.

Không cần đâu, cám ơn, lát tôi gọi lại.

9. 不用了,谢谢,没什么急事。

Bú yòng le, xièxie, méi shénme jíshì.

Không cần đâu, cám ơn, không có việc gì gấp cả.

10. 请找他的秘书接电话行吗?

Qǐng zhǎo tā de mìshū jiē diànhuà xíng ma?

Tìm thư ký của anh ấy nghe điện thoại được không?

Buổi tự học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại  đến đây kết thúc.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK- nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhât Hà Nội nhé.

Tin tức mới