LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 1969
  • 2,505,586

Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (9)

  19/06/2017

>> Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (8)

Để giúp các bạn có thể tự học tiếng Trung online hiệu quả, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu các mẫu câu Tiếng Trung lễ tân: Trực điện thoại (9).

Việc tự học tiếng Trung online đã trở nên dễ dàng hơn khi Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh còn bổ sung thêm phiên âm cho mỗi câu và câu dịch tiếng Việt để việc tự học tiếng Trung online trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại nhé.

稍后再打      Shāo hòu zài dǎ: Lát nữa gọi lại.

1.我还是迟些再打来吧。

Wǒ háishì chíxiē zài dǎ lái ba.

Tôi sẽ gọi lại sau.

2.什么时候打来最合适?

Shénme shíhòu dǎ lái zuì héshì?

Khi nào gọi thì tiện nhất?

3.一个小时后您再打过来好吗?

Yí gè xiǎoshí hòu nín zài dǎ guòlái hǎoma?

Một tiếng nữa bạn gọi lại được không?

4.最容易找到他的时间是5:30。

Zuì róngyì zhǎo dào tā de shíjiān shì wǔ diǎn sānshí fèn.

Thời gian tìm anh ấy dễ nhất là 5h30.

5.您为什么不今天下午再打来?

Nín wèishénme bù jīntiān xiàwǔ zài dǎ lái?

Tại sao bạn không gọi lại vào buổi chiều nay ?

6.如果我晚上10:00左右打来,会不会太晚?

Rúguǒ wǒ wǎnshang shí diǎn zuǒyòu dǎ lái, huì bú huì tài wǎn.

Nếu tôi gọi lại lúc 10h tối thì có muộn quá không?

7.那么,我再给他打吧。

Nàme, wǒ zài gěi tā dǎ ba.

Vậy thì tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau.

8.我稍后再打。

Wǒ shāo hòu zài dǎ.

Lát tôi gọi lại.

9.也许您明天一早可以试试打电话来。

Yěxǔ nín míngtiān yī zǎo kěyǐ shì shì dǎ diànhuà lái.

Có lẽ sáng sớm mai bạn gọi lại thử xem sao.

10.我过一会儿再打来吧。

Wǒ guò yíhuìr zài dǎ lái ba.

Lát nữa nữa sẽ gọi lại sau.

11.我再打来,好吗?什么时候打来最合适?

Wǒ zài dǎ lái, hǎoma? Shénme shíhòu dǎ lái zuì héshì?

Tôi sẽ gọi lại được không? Khi nào gọi thì tiện nhất?

12.您过一会儿再打过来好吗?

Nín guò yíhuìr zài dǎ guòlái hǎoma?

Phiền bạn lát nữa gọi lại được không?

Buổi tự học tiếng Trung online với những mẫu câu lễ tân về chủ đề trực điện thoại  đến đây kết thúc.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới