LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 333
  • 2,443,030

Tiếng Trung tài chính: Lễ tân (9)

  03/04/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu các mẫu câu giao tiếp tiếng Trung dùng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ để giúp các bạn học tiếng Trung có thể tự học tiếng Trung online nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi học các mẫu câu tiếng Trung tài chính theo chủ đề Lễ tân điện thoại ngân hàng:

(九)银行电话接待处yínháng diànhuà jiēdài chù: Lễ tân điện thoại ngân hàng

1. 这是中国建设银行,上午好!

Zhè shì Zhōngguó jiànshè yínháng, shàngwǔ hǎo!

Chào buổi sáng, đây là Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.

2. 中国建设银行业务部,上午好!

Zhōngguó jiànshè yínháng yèwù bù, shàngwǔ hǎo!

Chào buổi sáng, đây là Bộ phận kinh doanh của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.

3. 上午好!请帮我找一下信用卡部的......先生,好吗?

Shàngwǔ hǎo! Qǐng bāng wǒ zhǎo yíxià xìnyòngkǎ bù de......xiānsheng, hǎoma?

Chào buổi sáng! Phiền gọi giúp tôi ông… ở phòng thẻ tín dụng được không?

4. 上午好!我想找......先生。

Shàngwǔ hǎo! Wǒ xiǎng zhǎo......xiānsheng.

Chào buổi sáng! Tôi muốn tìm ông…

5. 我帮您接通电话。

Wǒ bāng nín jiētōng diànhuà.

Tôi nối máy giúp bạn.

6. 对不起,他现在很忙。

Duì bù qǐ, tā xiànzài hěn máng.

Xin lỗi, hiện tại ông ấy đang bận.

7. 对不起,他正在开会。

Duì bù qǐ, tā zhèngzài kāi huì.

Xin lỗi, ông ấy đang họp.

8. 您让他稍后给我回个话,好吗?

Nín ràng tā shāohòu gěi wǒ huí gè huà, hǎo ma?

Bảo ông ấy lát nữa gọi lại cho tôi, được không?

9. 好的,请转告他说单先生给他打过电话,想请他尽快把钱转过来。

Hǎo de, qǐng zhuǎngào tā shuō Dān xiānsheng gěi tā dǎ guò diànhuà, xiǎng qǐng tā jìnkuài bǎ qián zhuǎn guòlái.

Ok, chuyển lời cho ông ấy rằng ông Đan gọi diện thoại giục ông ấy sớm chuyển tiền.

>> Tiếng Trung tài chính: Lễ tân (1-8)

Tin tức mới