LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 471
  • 2,712,153

Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (11)

  12/04/2018

>> Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (10)

Trong xã hội hiện đại ngày nay không thể thiếu dịch vụ ngân hàng. Hôm nay Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu seri mẫu câu tiếng Trung về chủ đề Nghiệp vụ ngân hàng cho tất cả mọi người đang học tiếng Trung.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu học tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề: Tính toán lãi ngày:

计算日息        Jìsuàn rì xī        Tính toán lãi ngày

1.我们的意思是说,我们每日计算您账户余额应得利息,并且每个季度把应得利息计入您的账户的贷方。

Wǒmen de yìsi shì shuō, wǒmen měi rì jìsuàn nín zhànghù yú'é yīng dé lìxí, bìngqiě měi gè jìdù bǎ yīng dé lìxí jì rù nín de zhànghù de dàifāng.

Chúng tôi có ý nói rằng, chúng tôi tính tiền lãi trên số dư tài khoản của ngài mỗi ngày và đồng thời gộp tiền lãi vào vào tài khoản của ngài hàng quý.

2.你们怎么计算每日的利息呢?

Nǐmen zěnme jìsuàn měi rì de lìxí ne?

Các bạn tính tiền lãi ngày như thế nào?

3.那不是太麻烦了吗?

Nà bùshì tài máfan le ma?

Thế không phải quá phiền phức sao?

4.实际上做到这一点是比较容易的,因为我们使用计算机储存我们所有的账户记录。

Shíjì shang zuò dào zhè yīdiǎn shì bǐjiào róngyì de, yīnwèi wǒmen shǐyòng jìsuànjī chúcún wǒmen suǒyǒu de zhànghù jìlù.

Trên thực tế làm như vậy tương đối dễ dàng, bởi vì chúng tôi sử dụng máy tính để lưu trữ tất cả các hồ sơ tài khoản của mình.

5.这样我们就能更好地为我们的顾客服务了。

Zhèyàng wǒmen jiù néng gèng hǎo dì wéi wǒmen de gùkè fù wù le.

Bằng cách này chúng tôi có thể phục vụ khách hàng tốt hơn.

6.我们会自动地把您获得的利息计入您的账户的贷方,而且这些利息作为您账户存款中的一部分,也将获得利息。

Wǒmen huì zìdòng dì bǎ nín huòdé de lìxí jì rù nín de zhànghù de dàifāng, érqiě zhèxiē lìxí zuòwéi nín zhànghù cúnkuǎn zhōng de yībùfèn, yě jiāng huòdé lìxí.

Chúng tôi sẽ tự động gộp tiền lãi phát sinh của ngài vào số tiền trong tài khoản, ngoài ra số tiền lãi đó tính là một phần tiền gửi tiết kiệm của bạn, cũng phát sinh tiền lãi.

7.这的确是个累计账户,不断地增加数额为您生息。

Zhè díquè shìgè lěijì zhànghù, bùduàn de zēngjiā shù'é wèi nín shēngxī.

Đây thực sự là một tài khoản cộng dồn, liên tục tăng số tiền lãi cho bạn.

8.如果我每次都把获得的利息取出来,又会怎么样呢?

Rúguǒ wǒ měi cì dōu bǎ huòdé de lìxí qǔ chūlái, yòu huì zěnme yàng ne?

Nếu mỗi lần tôi đều rút tiền lãi thì sẽ như thế nào?

Buổi tự học tiếng Trung online các mẫu câu Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề Tính toán lãi ngày đến đây kết thúc.

Các bạn hãy duy trì học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.     

Tin tức mới