LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 10
  • 181
  • 2,610,999

Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (17)

  11/06/2018

>> Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (16)

Trong xã hội hiện đại ngày nay không thể thiếu dịch vụ ngân hàng. Hôm nay Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu seri mẫu câu tiếng Trung về chủ đề Nghiệp vụ ngân hàng cho tất cả mọi người đang học tiếng Trung.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu học tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề: Mất thẻ tín dụng.

信用卡挂失        Xìnyòngkǎ guàshī        Mất thẻ tín dụng

1.您只要填妥这份申请表,连同您的工资单,身份证及过去三个月银行月结单或账户记录一起递交便可。

Nín zhǐyào tián tuǒ zhè fèn shēnqǐng biǎo, liántóng nín de gōngzī dān, shēnfèn zhèng jí guòqù sān gè yuè yínháng yuè jié dān huò zhànghù jìlù yīqǐ dìjiāo biàn kě.

Ngài chỉ cần điền vào đơn xin này, kể cả bảng lương, chứng minh thư nhân dân và bảng sao kê ngân hàng hoặc hồ sơ tài khoản của bạn trong ba tháng qua.

2.凡以我们的信用卡购物,如不幸在30天内意外损毁或者因入屋盗窃或抢劫而有所损失,均可获得金额高达20 000美元的赔偿。

Fán yǐ wǒmen de xìnyòngkǎ gòuwù, rú bùxìng zài 30 tiānnèi yìwài shǔn huǐ huòzhě yīn rù wū dàoqiè huò qiǎngjié ér yǒu suǒ sǔnshī, jūn kě huòdé jīn'é gāodá 20 000 měiyuán de péicháng.

Bất kỳ giao dịch mua nào được giao dịch bằng thẻ tín dụng của chúng tôi, chẳng hạn như thiệt hại ngẫu nhiên trong vòng 30 ngày hoặc mất mát do trộm cắp hoặc cướp, sẽ nhận được khoản bồi thường lên tới 20.000 đô la.

3.但是我现在并没有任何证明资料。

Dànshì wǒ xiànzài bìng méiyǒu rènhé zhèngmíng zīliào.

Nhưng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào vào lúc này.

4.我们会在两个星期内通知您批核结果。

Wǒmen huì zài liǎng gè xīngqí nèi tōngzhī nín pī hé jiéguǒ.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về kết quả phê duyệt trong vòng hai tuần.

5.如果没有问题,我们将会以挂号信的形式把信用卡寄给您。

Rúguǒ méiyǒu wèntí, wǒmen jiāng huì yǐ guàhào xìn de xíngshì bǎ xìnyòngkǎ jì gěi nín.

Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ gửi cho ngài một thẻ tín dụng dưới dạng thư tín dụng đã đăng ký.

6.您还有什么疑问吗?

Nín hái yǒu shé me yíwèn ma?

Bạn có câu hỏi nào không?

Buổi tự học tiếng Trung online các mẫu câu Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề Mất thẻ tín dụng đến đây kết thúc.

Các bạn hãy duy trì học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.     

Tin tức mới