LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 338
  • 2,312,433

Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (7)

  04/01/2018

>> Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (6)

Trong xã hội hiện đại ngày nay không thể thiếu dịch vụ ngân hàng. Hôm nay Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu seri mẫu câu tiếng Trung về chủ đề Nghiệp vụ ngân hàng cho tất cả mọi người đang học tiếng Trung.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu học tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề: Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn:

有关定期存款的知识      Yǒuguān dìngqī cún kuǎn de zhīshì     Kiến thức liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn

1.如果需要的话,您可以在存单到期之前取出您存单中的现金。

Rúguǒ xūyào de huà, nín kěyǐ zài cúndān dào qī zhīqián qǔ chū nín cúndān zhōng de xiànjīn.

Nếu cần, ngài có thể rút tiền mặt trong sổ tiết kiệm trước kì hạn.

2.您的意思是说,我会失去所有的利息?

Nín de yìsi shì shuō, wǒ huì shīqù suǒyǒu de lìxī?

Ý bạn là, tôi sẽ mất hết tiền lãi sao?

3.我行会考虑到您的要求,将您的存单兑现,由于您提前取你款,我们要根据当时牌价标准给您利息。

Wǒ háng huì kǎolǜ dào nín de yāoqiú, jiāng nín de cúndān duìxiàn, yóuyú nín tíqián qǔ nǐ kuǎn, wǒmen yào gēnjù dāngshí páijià biāozhǔn gěi nín lìxī.

Theo yêu cầu của ngài là rút tiền trước thời hạn, ngân hàng của chúng tôi sẽ quy đổi về mức lãi suất tại thời điểm rút tiền để trả cho ngài.

4.您知道,我们的普通存款利率是按照商业银行所允许的利率调整的。

Nín zhīdào, wǒmen de pǔtōng cúnkuǎn lìlǜ shì ànzhào shāngyè yínháng suǒ yǔnxǔ de lìlǜ tiáozhěng de.

Như ngài biết, lãi suất tiết kiệm thông thường của chúng tôi được điều chỉnh theo lãi suất cho phép của các ngân hàng thương mại.

5.按照银行规定,这个比率表就贴在大厅里的公告板上。

Ànzhào yínháng guīdìng, zhè ge bǐlǜ biǎo jiù tiē zài dàtīng lǐ de gōnggào bǎn shàng.

Căn cứ vào quy định của ngân hàng, bảng lãi suất này được dán ở bản thông báo trong đại sảnh.

6.这就是为什么我们鼓励顾客在承诺定期存款之前,应认真地选择存款期限和存款额。

Zhè jiù shì wèishéme wǒmen gǔlì gùkè zài chéngnuò dìngqī cúnkuǎn zhīqián, yīng rènzhēn dì xuǎnzé cúnkuǎn qīxiàn hé cúnkuǎn é.

Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích khách hàng của mình lựa chọn cẩn thận kỳ hạn và mức tiền gửi trước khi gửi tiền có kỳ hạn.

Buổi tự học tiếng Trung online các mẫu câu Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn đến đây kết thúc.

Các bạn hãy duy trì học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Tin tức mới