LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 639
  • 2,712,321

Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (8)

  02/02/2018

>> Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng (7)

Trong xã hội hiện đại ngày nay không thể thiếu dịch vụ ngân hàng. Hôm nay Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu seri mẫu câu tiếng Trung về chủ đề Nghiệp vụ ngân hàng cho tất cả mọi người đang học tiếng Trung.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu học tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề: Rút tài khoản:

取款业务     Qǔ kuǎn yèwù      Rút tài khoản                   

1. 劳驾,我想从我的账户里取些钱。

Láojià, wǒ xiǎng cóng wǒ de zhànghù lǐ qǔ xiē qián.

Cảm phiền, tôi muốn rút tiền trong tài khoản của mình.

2. 这是我的存单。

Zhè shì wǒ de cúndān.

Đây là chứng nhận tiền gửi của tôi.

3. 太对不起了,我记不起来了,让我想一想。这个号码对吗?

Tài duì bù qǐ le, wǒ jì bù qǐlái le, ràng wǒ xiǎng yī xiǎng. Zhè ge hàomǎ duì ma?

Rất xin lỗi, tôi không nhớ ra được, để tôi nghĩ xem. Số này không đúng à?

4. 您能否帮我查一下我往来账户上的当前余额?

Nín néng fǒu bāng wǒ chá yíxià wǒ wǎnglái zhànghù shàng de dāngqián yú'é?

Ngài có thể kiểm tra số dư tài khoản hiện tại của tôi không?

5. 前几天我在贵行开了一个账户。

Qián jǐ tiān wǒ zài guì háng kāi le yí gè zhànghù.

Mấy hôm trước tôi đã mở một tài khoản ở ngân hàng.

6. 我想把钱提出来急用。

Wǒ xiǎng bǎ qián tí chūlái jíyòng.

Tôi muốn rút tiền ra dùng gấp.

7. 我想从账户上取出100美元来。

Wǒ xiǎng cóng zhànghù shàng qǔchū yī bǎi měiyuán lái.

Tôi muốn rút 100 đô la mỹ từ tài khoản.

8. 这是我的存折和取款单,取1500元。

Zhè shì wǒ de cúnzhé hé qǔ kuǎn dān, qǔ yī qiān wǔ bǎi yuán.

Đây là sổ tiết kiệm và phiếu đề nghị rút tiền của tôi, rút 1500 tệ.

9. 我再填写一张取款单吧。

Wǒ zài tiánxiě yī zhāng qǔ kuǎn dān ba.

Để tôi điền lại phiếu đề nghị rút tiền mới nhé.

10. 您能否告诉我,从我的账户上提款,该办理什么手续?

Nín néng fǒu gàosù wǒ, cóng wǒ de zhànghù shàng tí kuǎn, gāi bànlǐ shénme shǒuxù?

Ngài có thể cho tôi biết, rút tiền từ tài khoản của tôi, phải làm thủ tục gì?

Buổi tự học tiếng Trung online các mẫu câu Tiếng Trung tài chính: Nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề Rút tài khoản đến đây kết thúc.

Các bạn hãy duy trì học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng nhất Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

 

Tin tức mới