LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 9
  • 153
  • 2,610,971

Tự học tiếng Trung với danh từ Chúng tôi 我们

  02/01/2018

 >>Tự học tiếng Trung với động từ Bóng bàn 乒乓球 

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh học tiếng Trung online với từ Chúng tôi 我们 bằng các ví dụ cụ thể sau:

1.明天我们去参观历史博物馆。

Míngtiān wǒmen qù cānguān lìshǐ bówùguǎn.

Ngày mai chúng ta đi tham quan bảo tàng lịch sử.

2.我们是工人,他们是学生。

Wǒmen shì gōngrén, tāmen shì xuéshēng.

Chúng tôi là công nhân, họ là học sinh.

3.我们一起来做这件事。

Wǒmen yīqǐ lái zuò zhè jiàn shì.

Chúng ta làm việc này cùng nhau.

4.我们虽然没有什么经验,可是很爱学习。

Wǒmen suīrán méiyǒu shíme jīngyàn, kěshì hěn ài xuéxí.

Tuy chúng tôi không có kinh nghiệm gì, nhưng rất thích học.

5.爸爸妈妈都很爱我们

Bàba māma dōu hěn ài wǒmen.

Bố mẹ đều yêu thương chúng tôi.

6.你请求我们帮忙,我们当然愿意啦。

Nǐ qǐngqiú wǒmen bāng máng, wǒmen dāngrán yuànyì lā.

Bạn cầu xin chúng tôi giúp đỡ, đương nhiên là chúng tôi sẵn sàng.

7.听到这个消息,把我们都吓坏了。

Tīngdào zhè gè xiāoxi, bǎ wǒmen dōu xià huài le.

Nghe thấy tin này, chúng tôi sợ quá.

Buổi tự học tiếng Trung online với từ Chúng tôi 我们 đến đây kết thúc.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung uy tín ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Tin tức mới