LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 446
  • 4,410,730

Tự học tiếng Trung với từ viên phấn 粉笔

  16/10/2017

>>Tự học tiếng Trung với từ ngủ 睡觉

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh học tiếng Trung online với từ viên phấn 粉笔 bằng các ví dụ cụ thể sau:

 

1.这儿有粉笔,你在黑板上写吧。

Zhèr yǒu fěnbǐ, nǐ zài hēibǎn shàng xiě ba.

Ở đây có phấn, bạn viết lên bảng đi.

2.这些粉笔太短了,拿不住了。

Zhè xiē fěnbǐ tài duǎn le, ná bú zhù le.

Những viên phấn này ngắn quá, không cầm được

3.我需要两根白粉笔画线。

Wǒ xūyào liǎng gēn bái fěnbǐ huà xiàn.

Tôi cần hai viên phấn trắng để kẻ đường thẳng.

4.教室里没有粉笔了,请你取一盒来。

Jiāoshì lǐ méi yǒu fěnbǐ le, qǐng nǐ qǔ yī hé lái.

Trong lớp học không có phấn, bạn đi lấy một hộp nhé.

5.你在黑板上画画儿,没有粉笔怎么行?

Nǐ zài hēibǎn shàng huà huàr, méi yǒu fěnbǐ zěnme xíng?

Không có phấn bạn làm sao  vẽ được tranh ở lên bảng? 

Buổi tự học tiếng Trung online với từ viên phấn 粉笔 đến đây kết thúc.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung uy tín ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới