LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 3
  • 560
  • 267,837

Sửa câu sai (13)

  16/01/2018    Lượt xem : 108

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Câu bị động

Bài tập sửa câu sai (12)

  21/12/2017    Lượt xem : 256

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Câu chữ 把.

Bài tập sửa câu sai (11)

  01/12/2017    Lượt xem : 318

Học tiếng Trung với bài tập HSK Miêu tả ngắn: Bài tập sửa câu sai Trợ từ động thái

Bài tập sửa câu sai (10)

  14/11/2017    Lượt xem : 261

Học tiếng Trung với bài tập HSK Miêu tả ngắn: Bài tập sửa câu sai Câu vị ngữ đặc biệt

Bài tập sửa câu sai (9)

  13/10/2017    Lượt xem : 344

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp:Bổ ngữ xu hướng.

Bài tập sửa câu sai (8)

  24/08/2017    Lượt xem : 1027

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ trình độ và Bổ ngữ trạng thái..

Bài tập sửa câu sai (7)

  17/08/2017    Lượt xem : 430

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ kết quả, Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ số lượng.

Bài tập sửa câu sai (6)

  26/07/2017    Lượt xem : 347

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Trạng ngữ.

Bài tập sửa câu sai (5)

  04/07/2017    Lượt xem : 474

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Cách đặt câu hỏi.

Bài tập sửa câu sai (4)

  14/06/2017    Lượt xem : 642

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Định ngữ .