LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 9
  • 1283
  • 4,062,425
Hiển thị
  29/04/2022

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 5-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  25/04/2022

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 4-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  15/04/2022

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 3-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  14/04/2022

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 2-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  11/04/2022

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 1-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  06/04/2022

Sai sai sai rồi: 09 Cô gái này mặt không đỏ

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu podcast nghe kể chuyện tiếng trung.

  05/04/2022

Sai sai sai rồi: 08 Sai ở đâu

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu podcast nghe kể chuyện tiếng trung.

  04/04/2022

Sai sai sai rồi: 07 Lời nói của người làmchứng thứ sáu

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu podcast nghe kể chuyện tiếng trung.

  03/04/2022

Sai sai sai rồi: 06 Lời nói của người làmchứng thứ năm

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu podcast nghe kể chuyện tiếng trung.

  02/04/2022

Sai sai sai rồi: 05 Lời nói của người làmchứng thứ tư

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu podcast nghe kể chuyện tiếng trung.