LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 3
  • 867
  • 353,228
Hiển thị
  28/10/2017

Phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam Tập 1 Phần 1

Học tiếng Trung qua phim ảnh.

  22/10/2017

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 22

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 22

  19/10/2017

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 21

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 21

  15/10/2017

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 20

File nghe bài hội thoại và bài khóa Bài 20 của Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1

  06/10/2017

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 19

File nghe bài hội thoại và bài khóa Bài 19 của Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1

  05/10/2017

Bộ đề luyện nghe HSK cấp 1 Đề số 04

Luyện nghe Bộ đề thi HSK cấp 1

  29/09/2017

Bộ đề luyện nghe HSK cấp 1 Đề số 03

Luyện nghe Bộ đề thi HSK cấp 1

  28/09/2017

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 18

File nghe bài hội thoại và bài khóa Bài 18 của Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1

  26/09/2017

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 17

File nghe bài hội thoại và bài khóa Bài 17 của Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1

  25/09/2017

Bộ đề luyện nghe HSK cấp 1 Đề số 02

Luyện nghe Bộ đề thi HSK cấp 1