LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 8
  • 81
  • 594,252
Hiển thị
  20/08/2017

Cái chiêng và cái nồi

Luyện phát âm phân biệt vận mẫu "o" và "uo"

  12/08/2017

Luyện bóng bàn

Luyện phát âm với thanh mẫu "P" trong tiếng Trung.

  03/08/2017

Lưu Lưu dắt bò

Luyện phát âm vận mẫu “ou” trong tiếng Trung

  14/07/2017

Tên gọi các thành viên trong gia đình

Luyện nói các mẫu câu đơn giản trong tiếng Trung với các bé mẫu giáo.

  03/07/2017

Lời mời lời chào

Cùng học với các bé mẫu giáo Trung Quốc các lời mời, lời chào đơn giản trong tiếng Trung.

  16/06/2017

Tên gọi các con vật

Học tên gọi các con vật với các bé mẫu giáo Trung Quốc qua bài hát vui nhộn sau.

  04/06/2017

Tên gọi các bộ phận trên cơ thể

Tên gọi một vài bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Trung.

  16/05/2017

Tên gọi các từ thường dùng trong đối thoại

Học tên gọi các từ thường dùng trong đối thoại bằng bài hát tiếng Trung với các bé mẫu giáo.

  05/05/2017

Tên gọi các thứ trong tuần

Học tên gọi các thứ trong tuần bằng bài hát tiếng Trung với các bé mẫu giáo.