LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 4
  • 452
  • 268,560
Hiển thị
  13/03/2017

Đòn gánh và ghế băng

Luyện phát âm phân biệt vận mẫu “ian” với “an” trong tiếng Hán.

  13/03/2017

Nửa chai dầu

Luyện phát âm phân biệt thanh mẫu “b” với “p” trong tiếng Hán.

  13/03/2017

Tháp đá màu trắng

Luyện phát và phân biệt thanh mẫu “d” với “t”, thanh một và thanh bốn trong tiếng Hán.

  07/03/2017

Ngôi miếu trắng Con mèo trắng Chiếc mũ trắng

Luyện phát và phân biệt vận mẫu “iao” với “ao”, thanh một và thanh bốn trong tiếng Hán