LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 3
  • 868
  • 353,229
Hiển thị
  12/04/2017

Bài hát thanh mẫu vận mẫu trong tiếng Trung

Hát karaoke thanh mẫu vận mẫu trong tiếng Trung với các bé mẫu giáo.

  08/04/2017

Hai con mèo

Luyện phát âm vận mẫu “ao” tiếng Trung.

  05/04/2017

Ông Hà bắt cá

Luyện phát âm vận mẫu “e” trong tiếng Trung

  02/04/2017

Đứa trẻ ngoan

Luyện phát âm vận mẫu “ua” trong tiếng Trung.

  31/03/2017

Hải Hoa và Hải Oa

Luyện phát âm vận mẫu “ua” trong tiếng Trung.

  30/03/2017

Hoa cài ngực

Luyện phát âm vận mẫu “ua” và với thanh điệu 1, 2 và 4 trong tiếng Hán.

  28/03/2017

Cái trống và con hổ

Luyện phát âm phân biệt thanh mẫu “g” với “h” trong tiếng Hán.

  25/03/2017

Chó và khỉ

Luyện phát âm phân biệt thanh mẫu “g” với “h” trong tiếng Trung.

  24/03/2017

Anh trai ôm rổ dưa đi qua cái rãnh

Luyện phát âm phân biệt thanh mẫu “g” với “k” trong tiếng Hán.

  22/03/2017

Dìu bà lão lên núi

Luyện phát âm phân biệt thanh mẫu “b” với “p” trong tiếng Trung.