LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 244
  • 131,332
Hiển thị
  17/03/2017

Thiên nga qua sông

Luyện phát âm vận mẫu “e” trong tiếng Hán.

  16/03/2017

Mèo lớn và mèo nhỏ

Luyện phát âm vận mẫu “ao” trong tiếng Hán

  13/03/2017

Củ mã thầy

Luyện phát âm vận mẫu “i” trong tiếng Hán.

  13/03/2017

Bộ binh và pháo binh

Luyện phát âm phân biệt thanh mẫu “b” với “p” trong tiếng Hán.

  13/03/2017

Đòn gánh và ghế băng

Luyện phát âm phân biệt vận mẫu “ian” với “an” trong tiếng Hán.

  13/03/2017

Nửa chai dầu

Luyện phát âm phân biệt thanh mẫu “b” với “p” trong tiếng Hán.

  13/03/2017

Tháp đá màu trắng

Luyện phát và phân biệt thanh mẫu “d” với “t”, thanh một và thanh bốn trong tiếng Hán.

  07/03/2017

Ngôi miếu trắng Con mèo trắng Chiếc mũ trắng

Luyện phát và phân biệt vận mẫu “iao” với “ao”, thanh một và thanh bốn trong tiếng Hán