LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 2
  • 115
  • 210,179
Hiển thị
  04/06/2017

Tên gọi các bộ phận trên cơ thể

Tên gọi một vài bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Trung.

  16/05/2017

Tên gọi các từ thường dùng trong đối thoại

Học tên gọi các từ thường dùng trong đối thoại bằng bài hát tiếng Trung với các bé mẫu giáo.

  05/05/2017

Tên gọi các thứ trong tuần

Học tên gọi các thứ trong tuần bằng bài hát tiếng Trung với các bé mẫu giáo.

  02/05/2017

Tên gọi đồ dùng học tập

Học tên gọi đồ dùng học tập bằng tiếng Trung với các bé mẫu giáo.

  29/04/2017

Mẫu câu đơn giản trong giao tiếp

Học các mẫu câu tiếng Trung đơn giản cùng các bé mẫu giáo.

  22/04/2017

Khẩu quyết phép nhân trong tiếng Trung

Học toán bằng tiếng Trung: Phép nhân

  21/04/2017

Khẩu quyết phép trừ tiếng Trung

Học toán bằng tiếng Trung: Phép trừ.

  19/04/2017

Nghe kể chuyện tiếng Trung: Chó sói đến rồi

Luyện nghe tiếng Trung bằng câu chuyện: Chó sói đến rồi.

  17/04/2017

Khẩu quyết phép cộng tiếng Trung

Học toán bằng tiếng Trung: Phép cộng.