LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 11
  • 1825
  • 5,300,109
Hiển thị
  21/08/2023

Đọc hiểu đoạn văn tiếng Hán: Mang tình yêu thương về nhà

Seri sách Đọc hiểu đoạn văn tiếng Hán dành cho những bạn đang học tiếng Hán với vốn từ vựng khoảng 1200 từ, tương đương HSK4.

  20/10/2022

Giáo trình đọc hiểu kinh tế thương mại tiếng Hán MP3

Sách này phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 2 trở lên.

  15/10/2022

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 6

Sách đọc hiểu và luyện khẩu ngữ tiếng Trung thương mại phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 6 trở lên.

  14/10/2022

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 5

Sách đọc hiểu và luyện khẩu ngữ tiếng Trung thương mại phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 6 trở lên.

  11/10/2022

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 4

Sách đọc hiểu và luyện khẩu ngữ tiếng Trung thương mại phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 5 trở lên.

  08/10/2022

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 3

Sách đọc hiểu và luyện khẩu ngữ tiếng Trung thương mại phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 5 trở lên.

  05/10/2022

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 2

Sách đọc hiểu và luyện khẩu ngữ tiếng Trung thương mại phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 4 trở lên.

  04/10/2022

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 1

Sách đọc hiểu và luyện khẩu ngữ tiếng Trung thương mại phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 4 trở lên.

  25/05/2022

Sổ tay tên cơ quan tổ chức Trung Quốc và nước ngoài Hán Anh

Sách tham khảo dành cho các bạn đã, đang và sẽ học biên phiên dịch.

  29/03/2019

Chuyện dân gian Việt Nam

Đọc chuyện dân gian Việt Nam bằng tiếng Trung.