LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 10
  • 828
  • 723,591
Hiển thị
  01/01/2019

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán kỹ thuật điện

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán dành cho lưu học sinh chuyên ngành kỹ thuật điện.

  13/12/2018

Thuật ngữ đường sắt thông dụng song ngữ Hán – Việt

Từ điển song ngữ Hán Việt chuyên ngành đường sắt giới thiệu hơn 40.000 từ.

  12/12/2018

Đề kiểm tra HSK cấp 4 + MP3

10 đề thi HSK cấp 4 giúp bạn đánh giá trình độ của bản thân trước khi thi HSK cấp 4.

  10/12/2018

Đề thi HSK cấp 4 Phân tích và Giải đáp + MP3

Phân tích và giải thích đáp án giúp bạn hiểu bản thân đang ở mức nào trước khi thi HSK cấp 4.

  08/12/2018

Chinh phục HSK cấp 4 + MP3

Dễ dàng chinh phục đỉnh cao HSK cấp 4 với bộ 8 đề thi mẫu HSK.

  04/12/2018

Đột phá đọc hiểu HSK cấp 4

Đột phá đọc hiểu HSK cấp 4 - lối tắt chinh phục đỉnh cao đọc hiểu HSK cấp 4.

  03/12/2018

Luyện đề thi đọc hiểu HSK 4

Sách luyện đề thi đọc hiểu HSK 4

  02/12/2018

Luyện đề thi nghe HSK 4 MP3

10 đề luyện nghe HSK cấp 4.

  01/12/2018

900 câu tiếng Hán thương mại

Sách tiếng Trung thương mại dành cho người làm ăn với đối tác Trung Quốc.

  19/11/2018

Luyện đề thi và phần viết HSK 4 (MP3)

Sách luyện học, ôn thi HSK cấp 4.