LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 10
  • 1286
  • 4,062,428
Hiển thị
  20/10/2022

Giáo trình đọc hiểu kinh tế thương mại tiếng Hán MP3

Sách này phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 2 trở lên.

  15/10/2022

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 6

Sách đọc hiểu và luyện khẩu ngữ tiếng Trung thương mại phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 6 trở lên.

  14/10/2022

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 5

Sách đọc hiểu và luyện khẩu ngữ tiếng Trung thương mại phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 6 trở lên.

  11/10/2022

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 4

Sách đọc hiểu và luyện khẩu ngữ tiếng Trung thương mại phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 5 trở lên.

  08/10/2022

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 3

Sách đọc hiểu và luyện khẩu ngữ tiếng Trung thương mại phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 5 trở lên.

  05/10/2022

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 2

Sách đọc hiểu và luyện khẩu ngữ tiếng Trung thương mại phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 4 trở lên.

  04/10/2022

Đọc hiểu và diễn đạt tiếng Hán thương mại Tập 1

Sách đọc hiểu và luyện khẩu ngữ tiếng Trung thương mại phù hợp cho những bạn đã đạt trình độ HSK 4 trở lên.

  29/03/2019

Chuyện dân gian Việt Nam

Đọc chuyện dân gian Việt Nam bằng tiếng Trung.

  11/03/2019

Ngữ pháp tiếng Việt hiện đại

Giới thiệu toàn bộ ngữ pháp tiếng Việt hiện đại bằng tiếng Trung

  12/02/2019

Giáo trình Đọc báo hiểu Trung Quốc – Tập 2

Một cuốn sách định hình văn phong, ngôn ngữ báo chí không thể thiếu cho người học tiếng Trung.