LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 462
  • 554,189
Hiển thị
  19/09/2018

Giáo trình nghe tiếng Hán - Tập 2 - MP3

Giáo trình luyện nghe tiếng Hán dành cho những bạn học tiếng Trung với bộ Giáo trình Hán ngữ.

  17/09/2018

Giáo trình nghe tiếng Hán - Tập 1 - MP3

Giáo trình luyện nghe tiếng Hán dành cho những bạn học tiếng Trung với bộ Giáo trình Hán ngữ.

  15/09/2018

Tuyển tập đề thi mẫu HSK mới cấp 1-6

Bộ sách Tuyển tập đề thi mẫu HSK mới cấp 1-6 dành cho những bạn chuẩn bị ôn thi HSK.

  14/09/2018

Tiếng Hán y học thực dụng – Ngôn ngữ Tập 4

Sách dành cho những bạn bắt đầu học tiếng Trung chuyên ngành Y.

  13/09/2018

Tiếng Hán y học thực dụng – Ngôn ngữ Tập 3

Sách dành cho những bạn bắt đầu học tiếng Trung chuyên ngành Y.

  11/09/2018

Tiếng Hán y học thực dụng – Ngôn ngữ Tập 2

Sách dành cho những bạn bắt đầu học tiếng Trung chuyên ngành Y.

  08/09/2018

Tiếng Hán y học thực dụng – Ngôn ngữ Tập 1

Sách dành cho những bạn bắt đầu học tiếng Trung chuyên ngành Y.

  05/09/2018

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán cao cấp – Tập 2

Sách đọc hiểu dành cho những bạn đã học hết quyển 4, 5 Giáo trình Hán ngữ.

  01/09/2018

Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán cao cấp – Tập 1

Sách đọc hiểu dành cho những bạn đã học hết quyển 4, 5 Giáo trình Hán ngữ.

  28/08/2018

Đọc hiểu tiếng Hán - Tập 2

Sách đọc hiểu tiếng Hán tập 1 phù hợp với các bạn đã học hết 4 quyển Giáo trình Hán ngữ.