LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 1394
  • 638,328
Hiển thị
  10/11/2018

Tiếng Hán y học thực dụng – Cơ sở 2

Sách tiếng Trung y học dành cho người học tiếng Trung.

  04/11/2018

Tiếng Hán y học thực dụng – Cơ sở 1

Sách tiếng Trung y học dành cho người học tiếng Trung.

  01/11/2018

Tiếng Hán y học thực dụng lâm sàng – Tiểu khoa

Sách chuyên ngành y khoa nội giành cho người học tiếng Trung y học lâm sàng.

  30/10/2018

Tiếng Hán y học thực dụng lâm sàng – Khoa nội

Sách chuyên ngành y khoa nội giành cho người học tiếng Trung y học lâm sàng.

  30/09/2018

Tiếng Hán y học thực dụng lâm sàng – Khoa nhi và Phụ khoa

Sách chuyên ngành y khoa nhi và phụ khoa giành cho người học tiếng Trung.y học lâm sàng.

  21/09/2018

MP3 truyện tiếng Trung Sai rồi sai rồi sai rồi

Chỉ cần 300 từ vựng là bạn có thể nghe hiểu câu truyện bằng tiếng Trung.

  20/09/2018

Giáo trình nghe tiếng Hán - Tập 3 - MP3

Giáo trình luyện nghe tiếng Hán dành cho những bạn học tiếng Trung với bộ Giáo trình Hán ngữ.

  19/09/2018

Giáo trình nghe tiếng Hán - Tập 2 - MP3

Giáo trình luyện nghe tiếng Hán dành cho những bạn học tiếng Trung với bộ Giáo trình Hán ngữ.

  17/09/2018

Giáo trình nghe tiếng Hán - Tập 1 - MP3

Giáo trình luyện nghe tiếng Hán dành cho những bạn học tiếng Trung với bộ Giáo trình Hán ngữ.

  15/09/2018

Tuyển tập đề thi mẫu HSK mới cấp 1-6

Bộ sách Tuyển tập đề thi mẫu HSK mới cấp 1-6 dành cho những bạn chuẩn bị ôn thi HSK.