LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 5
  • 190
  • 457,757
Hiển thị
  05/10/2017

Bộ đề luyện nghe HSK cấp 1 Đề số 04

Luyện nghe Bộ đề thi HSK cấp 1

  29/09/2017

Bộ đề luyện nghe HSK cấp 1 Đề số 03

Luyện nghe Bộ đề thi HSK cấp 1

  28/09/2017

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 18

File nghe bài hội thoại và bài khóa Bài 18 của Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1

  26/09/2017

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 17

File nghe bài hội thoại và bài khóa Bài 17 của Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1

  25/09/2017

Bộ đề luyện nghe HSK cấp 1 Đề số 02

Luyện nghe Bộ đề thi HSK cấp 1

  24/09/2017

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 16

File nghe bài hội thoại và bài khóa Bài 16 của Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1

  23/09/2017

Bộ đề luyện nghe HSK cấp 1 Đề số 01

Luyện nghe Bộ đề thi HSK cấp 1

  18/09/2017

Thằng Đông béo

Luyện phát âm thanh mẫu "z" trong tiếng Trung.

  08/09/2017

Mao Mao Thao Thao và Kiều Kiều

Luyện phát âm vận mẫu "ao" và "iao" trong tiếng Trung

  20/08/2017

Cái chiêng và cái nồi

Luyện phát âm phân biệt vận mẫu "o" và "uo"