LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 94
  • 594,265
Hiển thị
  06/11/2017

Phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam Tập 7 Phần 1

Tai nghe mắt đọc học tiếng Trung qua phim.

  02/11/2017

Phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam Tập 6 Phần 1

Tai nghe mắt đọc học tiếng Trung qua phim.

  01/11/2017

Phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam Tập 5 Phần 1

Tai nghe mắt đọc học tiếng Trung qua phim.

  31/10/2017

Phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam Tập 4 Phần 1

Tai nghe mắt đọc học tiếng Trung qua phim.

  30/10/2017

Phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam Tập 3 Phần 1

Tai nghe mắt đọc học tiếng Trung qua phim.

  29/10/2017

Phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam Tập 2 Phần 1

Tai nghe mắt đọc học tiếng Trung qua phim.

  28/10/2017

Phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam Tập 1 Phần 1

Học tiếng Trung qua phim ảnh.

  22/10/2017

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 22

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 22

  19/10/2017

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 21

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 21

  15/10/2017

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 20

File nghe bài hội thoại và bài khóa Bài 20 của Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1