LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 396
  • 4,897,640
Hiển thị
  09/10/2017

Bài tập đọc hiểu HSK (9)

Bài tập đọc hiểu HSK trình độ trung cấp trở lên

  06/10/2017

Hoàn thành câu (9)

Bài tập HSK hoàn thành câu: Bổ ngữ xu hướng

  04/10/2017

Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (4)

Với 2 bài tập 23 câu sẽ giúp bạn ôn sâu nhớ chắc 13 từ vựng HSK.

  02/10/2017

Bài tập từ đồng nghĩa (8)

Làm Bài tập từ đồng nghĩa để tăng gấp đôi vốn từ vựng.

  22/09/2017

Bài tập sắp xếp từ thành câu (9)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ xu hướng.

  17/09/2017

Bài tập từ đồng nghĩa (7)

Làm Bài tập từ đồng nghĩa để tăng gấp đôi vốn từ vựng.

  04/09/2017

Hoàn thành câu (8)

Bài tập HSK hoàn thành câu: Bổ ngữ trình độ và Bổ ngữ trạng thái

  30/08/2017

Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (3)

Với 3 bài tập 22 câu sẽ giúp bạn ôn sâu nhớ chắc 13 từ vựng HSK.

  26/08/2017

Bài tập sắp xếp từ thành câu (8)

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ trình độ và Bổ ngữ trạng thái.

  25/08/2017

Bài tập đọc hiểu HSK (8)

Bài tập đọc hiểu HSK trình độ trung cấp trở lên