LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 223
  • 131,311

Bài tập sắp xếp từ thành câu (8)

  26/08/2017    Lượt xem : 1624

Học tiếng Trung với bài tập HSK sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ trình độ và Bổ ngữ trạng thái.

Giáo trình Quán dụng ngữ

  21/08/2017    Lượt xem : 736

Giới thiệu khoảng 500 Quán dụng ngữ - một cụm từ cố định mang sắc thái tu từ được dùng một cách rộng rãi trong đời sống hàng ngày ở Trung Quóc..

Câu tồn hiện

  18/08/2017    Lượt xem : 87

Câu tồn hiện là một trong tám loại câu vị ngữ động từ trong tiếng Hán.