LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 3
  • 131
  • 210,195

Hoàn thành câu (7)

  13/08/2017    Lượt xem : 306

Học tiếng Trung với bài tập HSK hoàn thành câu:Bổ ngữ kết quả, Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ số lượng.

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (3)

  24/05/2017    Lượt xem : 275

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Trợ từ ngữ khí cuối câu.

Hoàn thành câu (8)

  04/09/2017    Lượt xem : 1008

Bài tập HSK hoàn thành câu: Bổ ngữ trình độ và Bổ ngữ trạng thái