LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 1
  • 335
  • 679,501

Phó từ thường dùng trong HSK

  19/04/2017    Lượt xem : 1784

Giải thích cách dùng 168 phó từ thường dùng trong đề thi HSK, hơn 670 câu ví dụ và hơn 1600 câu bài tập thi.

Giới từ thường dùng trong HSK

  17/04/2017    Lượt xem : 2285

Giải thích cách dùng 61 giới từ thường dùng trong đề thi HSK, hơn 420 câu ví dụ và hơn 1100 câu bài tập thi.

Bài tập sửa câu sai (1)

  15/04/2017    Lượt xem : 1941

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Từ trùng điệp.

Liên từ thường dùng trong HSK

  15/04/2017    Lượt xem : 3188

Nội dung phong phú với 102 liên từ thường dùng trong đề thi HSK, hơn 400 câu ví dụ và hơn 1000 câu bài tập thi.

Bài tập đọc hiểu HSK (5)

  09/04/2017    Lượt xem : 4109

Bài tập này dành cho những bạn tự học tiếng Trung, ôn thi HSK trình độ trung cấp trở lên.

Bài tập đọc hiểu HSK (3-4)

  25/03/2017    Lượt xem : 983

Bài tập này dành cho những bạn tự học tiếng Trung, ôn thi HSK trình độ trung cấp trở lên.