LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
FANPAGE FB
Lượt truy cập
  • 1
  • 318
  • 213,130

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (3)

  18/05/2017    Lượt xem : 406

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Trợ từ ngữ khí cuối câu.

Bài tập sửa câu sai (3)

  15/05/2017    Lượt xem : 336

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Trợ từ ngữ khí cuối câu .

Bài tập đọc hiểu HSK (6)

  05/05/2017    Lượt xem : 719

Bài tập đọc hiểu HSK cho các bạn đang học triếng Trung ở trình độ trung cấp trở lên.

Bài tập sửa câu sai (2)

  02/05/2017    Lượt xem : 928

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Cụm từ cố định.

Phó từ thường dùng trong HSK

  19/04/2017    Lượt xem : 1108

Giải thích cách dùng 168 phó từ thường dùng trong đề thi HSK, hơn 670 câu ví dụ và hơn 1600 câu bài tập thi.

Giới từ thường dùng trong HSK

  17/04/2017    Lượt xem : 1725

Giải thích cách dùng 61 giới từ thường dùng trong đề thi HSK, hơn 420 câu ví dụ và hơn 1100 câu bài tập thi.