LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 27
  • 1267
  • 127,691

Bài tập sửa câu sai (4)

  14/06/2017    Lượt xem : 462

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Định ngữ .

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (3)

  24/05/2017    Lượt xem : 209

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Trợ từ ngữ khí cuối câu.

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (3)

  18/05/2017    Lượt xem : 351

Học tiếng Trung với bài tập HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp:Trợ từ ngữ khí cuối câu.

Bài tập sửa câu sai (3)

  15/05/2017    Lượt xem : 271

Học tiếng Trung với bài tập HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Trợ từ ngữ khí cuối câu .

Bài tập đọc hiểu HSK (6)

  05/05/2017    Lượt xem : 637

Bài tập đọc hiểu HSK cho các bạn đang học triếng Trung ở trình độ trung cấp trở lên.